Karlstad stift

Kontaktperson: Eva Persson, stiftsdiakon

”Hållplats Idéburen” - Seminarieserie och digitalt nätverk för att fira demokratin