Gretas språk är apokalyptiskt...

Morgonandakt av Henrik Frykberg, stiftsadjunkt, Göteborgs stift, i samband med Expos/Social Hållbarhets-programmets utbildning oktober 2019

Gretas språk är apokalyptiskt: “People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth. How dare you!” Och vi själva kan på facebook brista ut i apokalyptik när människor vi stöttat i åratal till sist skickas iväg till krig och elände eller när vi fick pysa om gårdagens föreläsning om högernationalismens framväxt.

Vi var igår också inne på vad kyrkan kunde ha gjort bättre i denna utveckling… Kanske riskerar ett så starkt språk som det apokalyptiska att polarisera, men kanske är det också så att vi borde använda det oftare för att få människor att förstå och bättra sig, omvända sig till den rätta vägen!!!

Uppenbarelseboken skildrar en tid då och där som Johannes beskriver med apokalyptiskt språk. Det är både sydafrikanske reformerta befrielseteologen Allan Boesak och katolska feministteologen Elisabet Schussler Fiorenza överens om. Men de tolkar också uppenbarelseboken för sin tids apokalyps, för Sydafrikas under apartheid lidande svarta och för kvinnor i allmänhet.

Ett begrepp eller koncept som förekommer mer i Uppenbarelseboken än i någon annan bok i nya testamentet är ordet Uthållighet. Att ståndaktigt hålla ut, stå fast i sin övertygelse när annat hotar utifrån. Johannes skriver brev till sju församlingar och dels bannar de för att de svikit tron på Jesus Kristus genom att t ex svära trohet mot kejsaren som tillbes som Gud men dels också prisar de för sin uthållighet och ståndfasthet i tron.

Utsatta kristna har genom alla tider stärkts av uppenbarelsebokens språk. Inom islam är som jag förstått det uthållighet, ståndfasthet, Sabr, ett mer utvecklat koncept än hos oss kristna. Sumud är begreppet för detta som utvecklats inom palestiniernas befrielsekamp. Boesaks bok om uppenbarelseboken heter ”Tröst och protest” och Fiorenzas heter ”Visionen om en rättvis värld”.

Kan det vara dags för medelklass medelålders kristna vita svenskar att få använda uppenbarelseboken på samma sätt, för vår tids apokalypser? Får vi leta tröst och uthållighet där?

Ur Uppenbarelseboken:
”Skriv till ängeln för församlingen i Efesos:
Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går bland de sju lampställen av guld. Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat.”

Bön (ursprung okänt):
Kristus, kom och gör allting nytt
för dem som ingenting har,
för de stolta,
för de utsatta,
för dem som har allt.

Kristus kom och gör allting nytt
med ömsint beröring,
med sanningens ord,
med tydlig medvetenhet,
med brinnande kärlek.

Kristus, kom och gör allting nytt,
så att ditt rike må komma,
så att världen kan tro,
så att de maktfullkomliga må falla,
så att de osedda blir sedda.

Kristus kom och gör allting nytt
inom oss och utom oss,
före oss och efter oss,
på denna plats och på varje plats,
i denna tid och för alla tider.

Amen