Göteborg stift

Kontaktperson: Henrik Frykberg, stiftsadjunkt

Foto: Medialab Prado/Digidem Lab

- ”Community organising- verktyg för att demokratisera ditt lokalsamhälle. Pilotprojekt i Hjällbo i Nylöse pastorat, Göteborg.
- Tala väl med varandra
- ”Under samma himmel” . Föreläsning och workshop om Kristen tro och Mänskliga rättigheter
- Seminarium f präst-, diakon- och pedagogkandidater: Antidemokratiska aktiviteter i samhället och dess påverkan på Svenska kyrkan.

- Valarbete

Gretas språk är apokalyptiskt...

Morgonandakt av Henrik Frykberg, stiftsadjunkt, Göteborgs stift, i samband med Expos/Social Hållbarhets-programmets utbildning oktober 2019