Hur påverkar konspirationstänkandet vårt samhälle?

Inspelad föreläsning: Joel Halldorf, teolog, Christer Mattsson, lektor i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet och Frida Stranne, lektor i statsvetenskap, samtalar under journalisten Mattias Holmbergs ledning. Vill ni diskutera finns här även förslag på samtalsfrågor.

I samverkan med programmet ”Social Hållbarhet fokus Tillit och Demokrati” har Segerstedt Institutet vid Göteborgs universitet, spelat in ett samtal om konspirationsteorier och hur de påverkar vår samtid. Medverkande är Joel Halldorf, docent i kyrkohistoria vid Teologiska Högskolan, Stockholm, Christer Mattsson, lektor i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet, Frida Stranne, lektor i statsvetenskap samt moderatorn, journalisten Mattias Holmberg. 
Se filmen och samtala om frågorna: 

Länk till filmen (37 minuter) 

Förslag på samtalsfrågor:
- Hur ser det ut på din hemmaplan? Gestaltas fenomenet på något sätt i det vardagliga församlingslivet? Hur möter ni som kyrka i så fall det? 
- Hur kan vi hjälpa människor att formulera sin oro och vilka sammanhang kan vi erbjuda för att kanalisera den på ett konstruktivt sätt? 
- Vad skulle du/ni i ditt/era sammanhang kunna göra för att bidra till att vanföreställningar och konspirationsteorier inte får fäste eller sprids?