Ett samhälle i förändring

Tillsammans med myndigheten ”Forum för levande historia” erbjuder vi en utbildning som fokuserar på teori och praktik inom områden som antirasism och demokratins utmaningar. Utbildning kan ges på förfrågan, from 2022 kommer den också finns en digital version.

Beskrivning: Tolerans, solidaritet och medmänsklighet är ingen självklarhet, utan något som ständigt behöver övas och erövras. På många håll i världen minskar tilltron till demokratin som system. Vilka utmaningar ställer det oss inför och hur möter vi dem? I vår gemensamma utbildning lyfter vi begrepp, frågeställningar, teori och praktik om tilit och demokrati-frågor.   

Utbildningens syfte:
Deltagarna ska stärkas i sin roll som medarbetare inom svenska kyrkan genom att:

- Bättre kunna föra samtal med ungdomar och andra om frågor som rör demokrati, tolerans/intolerans, mänskliga rättigheter, falska nyheter, antisemitism/rasism/hatbudskap etc.
- Få prova på workshop och ta del av FLHs pedagogiska material för att själva kunna använda dem i församlingens verksamhet.

Utbildningens innehåll:
Föreläsningar:
- ”Att undervisa om demokratifrågor och MR med historien som utgångspunkt.” 
- ”Ett samhälle i förvandling – Hur ser demokratins utmaningar och villkor ut?” Erik Amnå, prof. emeritus i statsvetenskap. 

Workshoparna har utgångspunkt i FLHs pedagogiska material. Deltagarna provar på för att se hur man själv kan jobba med materialet tillsammans med sina ungdomsgrupper. Vi får också en vägledning i guldgruvan till metodbank.. 

I ett reflekterande pass lyfts goda exempel samt utmaningar. Deltagarna delar erfarenheter och samtalar bland annat om hur vi inom Svenska kyrkan kan arbeta vidare med dessa frågor.

Målgrupp: Församlingspedagoger och andra medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar. Även medarbetare med intressere eller uppdrag inom området social hållbarhet.

Praktisk information:
Genomförande: Utbildningen leds av medarbetare från myndigheten Forum för
Levande Historia. Vid utbildningstillfället medverkar även medarbetare från Social hållbarhet-programmet.

Utbildning går också att boka exklusivt för pastorat, stift eller inomkyrklig organisation.
Bokning/kontakt:

- Lena Blom: 0725/78 07 54, lena.e.blom@svenskakyrkan.se
- Christina Byström: 0707/14 0014, christina.bystrom@svenskakyrkan.se
Utbildare från Forum för levande historia: Bo Bjerkerot

Kostnad: Avgiftsfritt. Arrangerande stift kan avropa medel för genomförande av utbildningen. Välkommen att kontakta oss för mer information och beställning av utbildningen.

Om utbildningserbjudandet (pdf)

 

Om Forum för levande historia
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet, vars uppdrag är att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsens historia och även kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, ska stärka människors vilja att aktivt arbeta för alla människors lika värde.

Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år.

Hemsida: www.levandehistoria.se