Demokratidagar ”Alla får plats” i Aneby

Aneby pastorat är för åttonde året i rad medarrangör för Anebys demokratidagar.

Ingen föds med fördomar! I brett samarbete med olika organisationer, anordnar Svenska kyrkan i Aneby, stadens demokratidagar som går under namnet ”Alla får plats”.

- Genom vårt arbete med ”Alla får platsdagarna i Aneby” vill vi uppmärksamma och arbeta aktivt för att öka den sociala hållbarheten. Genom att skapa platser för möten som leder till nya relationer ökar vi medvetenheten att hitta tillit hos varandra, bortom ursprung, bakgrund, läggning, tro och politisk tillhörighet, säger Sofie Thuresson, barn och ungdomsledare i pastoratet samt ordförande i ”Alla får plats”.

En del av programmet vid det senaste tillfället, var en föreläsning med Måns Möller som också blev startskottet på ett stort värdegrundsarbete på högstadieskolan som ska pågå hela läsåret, under temat ”Ingen föds med fördomar!” 

Sofie Thuresson

Läs mer om demokratidagarna: Alla får plats, temadagar i Aneby.
Kontakt: Aneby pastorat