"Civilkurage Online"

Utbildningen ”Civilkurage online” ger ökad förståelse för hur vi som medarbetare i Svenska kyrkan kan stå upp alla människors lika värde genom att visa civilkurage online. Utbildning kan ges av programmet för församlingar och stift. Den finns också som inspelad föreläsning och workshop.

"Civilkurage Online"

Utbildningen ”Civilkurage online” ger ökad förståelse för hur vi som medarbetare i Svenska kyrkan kan stå upp alla människors lika värde genom att visa civilkurage online. Utbildning kan ges av programmet för församlingar och stift. Den finns också som inspelad föreläsning och workshop.

"Civilkurage online"- Föreläsning med workshop.

Inspelad föreläsning. Ge eller se föreläsningen i ditt eget sammanhang. Studiehandledning finns här nedanför. Föreläsningen är ett samarbeta med #jagärhär.

Utbildningen ger medarbetare i Svenska kyrkan ökad förståelse för hur hot och hat på nätet kan bemötas och hur vi alla kan hjälpas åt med att sätta en mer respektfull ton och andra budskap på internet. Deltagarna får också lära sig att identifiera fejk-news, katastrofnarrativ och känslodrivna berättelser som riskerar att få mer uppmärksamhet än de förtjänar – både på internet och i fikarummet.

Vi får också hands-on-tips för att stärka vårt eget civilkurage på nätet som medarbetare i Svenska kyrkan. Det kan handla om hur vi uttrycker oss, hur vi skapar demokratisk dialog, hur vi blir mer källkritiska, hur vi identifierar fejknews och desinformation osv.

Föreläsare är Mina Dennert, journalist och grundare av #jagärhär samt generalsekreterare för ”I Am Here International”.

I samband med utbildningen presenteras också programmet Social Hållbarhet fokus Tillit och Demokrati. Utbildningen ges online för medarbetare och andra intresserade i Svenska kyrkans samtliga stift och organisationer.

Mer om utbildningen ”Civilkurage Online”
Det går också att boka en exklusiv utbildningsdag för medarbetare i Svenska kyrkans stift och församlingar/pastorat. Utbildningarna är ett samarbete med Svenska kyrkans program ”Social Hållbarhet - fokus tillit och demokrati” i samarbete med föreningen #jagärhär.

Bakgrund: För många människor, inte minst för barn och unga, kan internet vara en hotfull plats. Utsatta områden finns även på de digitala torgen. Som medarbetare i Svenska kyrkan kan vi inte checka ut från en plats bara för att den känns ”bråkig” eller hotfull.

Vi har tvärtom ett ansvar för våra medmänniskor även på sociala medier och vi behöver bidra till mer tillitsfulla platser även på internet.

Utbildningen ”Civilkurage online” ger ökad förståelse för vikten av närvaro på sociala medier. Genom att öva civilkurage online kan vi som medarbetare i Svenska kyrkan bidra till att stärka demokratin, värna mänskliga rättigheter och öka tilliten på sociala medier.

Exempel på vad utbildningen kan innehålla
Föreläsning: Post-truth och sociala mediers makt. Hatets kretslopp. Trollfabriker. Vad är Civilkurage online och varför behövs det?
Workshop: Agera! Prova-på-situationer på nätet där vi prövas i civilkurage.
Tillfälle ges också för reflektion kring uppdraget att vara kyrka på nätet.

Syfte: Efter genomförd utbildning har deltagarna:
- fått ökad förståelse för vad hot och hat på nätet är och hur det kan bemötas.
- fått ökad kunskap om hur Svenska kyrkan kan agera proaktivt istället för reaktivt och hur vi kan bidra till en mer respektfull ton på internet.

Målgrupp: Medarbetare i Svenska kyrkan som arbetar med kommunikation, pedagogik, barn och ungdomar, som är ledare och/eller arbetar med frågor om social hållbarhet. Församlingar, pastorat, stift, inomkyrkliga nätverk och organisationer.

Du kan boka utbildningen så att den ges inom ditt stift eller pastorat: 
Anpassning: Utbildningens innehåll kan anpassas efter beställarens sammanhang, t.ex. utifrån yrkesgruppers eller teams behov eller apropå särskilda aktiviteter och/eller händelser.
Genomförande: Utbildningen leds av medarbetare från #jagärhär. Vid utbildnings-
tillfället medverkar även medarbetare från Social hållbarhet-programmet.

Bokning/kontakt: Utbildningen bokas via Social Hållbarhet-programmet.
Samordnare:
- Lena Blom: 0725/78 07 54, lena.e.blom@svenskakyrkan.se
- Christina Byström: 0707/14 0014, christina.bystrom@svenskakyrkan.se

Utbildare från föreningen #jagärhär”:
- Mina Dennert: 0709/72 82 72, mina.dennert@gmail.com

Kostnad: Avgiftsfritt. Arrangerande stift kan avropa medel för genomförande av utbildningen.

Välkommen att kontakta oss för mer information och beställning av utbildningen.
Om Utbildningen Civilkurage Online (pdf)

Om #jagärhär
#jagärhär är en facebookgrupp med 75 000 medlemmar som sedan 2016 arbetat med att motverka hot och hat på nätet. Idag finns flera miljoner medlemmar i olika länder över hela världen.

#jagärhär har utvecklat civilkurage på nätet genom att konkretisera problemlösning på antidemokratisk aktivitet samt hat och hot. Medlemmarna i gruppen nyanserar och neutraliserar hatiska och hotfulla kommentarsfält genom aktiv interaktion. Det kan handla om att de skriver egna sakliga och nyanserade kommentarer eller att de gillar andras kommentarer.

#jagärhär vann Rättviseförmedlingens Rättvisepris, Årets Samhällsaktör, Faktumgalans pris för Årets integration 2016, samt Årets initiativ 2017 och Årets Sociala Medier Pris 2019.

Grundaren Mina Dennert vann även Anna Lindh priset år 2017.

Hemsida: www.jagarhar.se