Uthyrning av lokal

Vill du hyra något av våra församlingshem? Här hittar du mer information och prislistor.

Vill du boka? Ring 0293-222 00 för mer information.
Prislista och övriga uppgifter finner du nedan.

Mer information om församlingshemmen kommer snart.

Västlands församlingshem

Max personantal: 150

Lilla salen (inklusive kök)

Max personantal: 50
Medlem i Svenska kyrkan: 150kr/timme, 600kr/dag
Icke medlem i Svenska kyrkan: 250kr/timme, 1.000kr/dag

Stora salen (inklusive kök)

Max personantal: 100
Medlem i Svenska kyrkan: 250kr/timme, 800kr/dag
Icke medlem i Svenska kyrkan: 350kr/timme, 1.400kr/dag

Hållnäs församlingshem

Max personantal: 48

Medlem i Svenska kyrkan: 150kr/timme, 600kr/dag
Icke medlem i Svenska kyrkan: 250kr/timme, 1.000kr/dag

Sockenstugan i Försäter

Max personantal: 60

Medlem i Svenska kyrkan: 150kr/timme, 600kr/dag
Icke medlem i Svenska kyrkan: 250kr/timme, 1.000kr/dag

Annexet i Lövstabruk

Max personantal: 35

Medlem i Svenska kyrkan: 150kr/timme, 600kr/dag
Icke medlem i Svenska kyrkan: 250kr/timme, 1.000kr/dag

Nathanaelgården i Tierp

Max personantal: 150

Vallskoga/Svanbysalen (inklusive kök)

Max personantal: 100
Medlem i Svenska kyrkan: 250kr/timme, 1.500kr/dag
Icke medlem i Svenska kyrkan: 350kr/timme, 2.000kr/dag

Kommersiell verksamhet

Medlem i Svenska kyrkan: 500kr/timme, 3.000kr/dag
Icke medlem i Svenska kyrkan: 600kr/timme, 3.500kr/dag

Bräcksta, Gillberga, Söderby (sammanträdesrum)

Medlem i Svenska kyrkan: 150kr/timme, 600kr/dag
Icke medlem i Svenska kyrkan: 200kr/timme, 800kr/dag

Tillägg kök: 600kr

Minnesstund

Medlem i Svenska kyrkan: 500kr
Icke medlem i Svenska kyrkan: 700kr

Dop

0kr (ny medlem)

Dukar per styck

Medlem i Svenska kyrkan: 80kr
Icke medlem i Svenska kyrkan: 110kr

Fastigheter & kyrkogårdar

Kyrkobyggnader tillhör de få äldre byggnader som idag används för sitt ursprungliga ändamål. Kyrkorummet visar spår från olika tider i en levande och brukad miljö. En kyrka tillhör framförallt församlingen, men är en historisk miljö som alla kan ha glädje och intresse av.