Dop

I Tierps pastorat har vi valt att kalla dopet en skyddande vattenstämpel. Ett osynligt tecken på att du aldrig behöver vara ensam. Gud finns alltid där med sin skyddande hand.

Vi behöver inte vara på något speciellt sätt eller prestera för att ta emot dopet, det är en gåva från Gud. Välsignelsen vi får i dopet, påminner oss om att vi är Guds barn, älskade och sedda. Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap; med Jesus, församlingen och kyrkan i världen.

I Bibeln står det att människor kom till Jesus med sina barn och de ville att han skulle välsigna dem. Det är samma tanke som finns hos oss idag, när vi önskar att våra barn skall bli döpta.

Hur går man tillväga?

Kontakta församlingsexpeditionen på tel: 0293-222 00. Ungefär ett par veckor före dopgudstjänsten blir Ni kontaktade av prästen och Ni kommer överens om en tid för dopsamtal. I detta möte går man igenom vad dopet står för, hur dopet ska utföras, vilka psalmer och vilken musik som ska sjungas och spelas. Därefter sker dopet så som man kommit överens om.

Kan vuxna bli döpta?

Man kan bli döpt när som helst i livet. Många döps efter födseln i unga år, andra i samband med konfirmationen. När man döps som vuxen, så brukar det föregås av intressanta samtal och Bibelundervisning.

Var kan man bli döpt?

Våra kyrkor är skapta för att man där på bästa sätt kan genomföra våra gudstjänster, såsom ex. dop. Här finns dopfunt, ljudanläggning, sittplatser och professionella vaktmästare som hjälper till. Att bli döpt i en församlingsgudstjänst är speciellt. Det går även bra att bli döpt enskilt i kyrkan eller på annan plats, dvs. om prästen går med på det. Ta gärna kontakt med någon av våra präster för mer information.

Dop och medlemskap

Grunden till medlemskap i Svenska kyrkan är dopet. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Vad betyder dopet?

Dopgudstjänsten inkluderar först Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen, en signal att Gud alltid vill vara med oss i livets alla skeenden. Dopet är en gåva, ett skydd från Gud, men den är också en kallelse att leva livet ansvarsfullt och omsorgsfullt mot en själv, andra och Gud.

Man döps bara en gång och i dopgudstjänsten påminns vi om vårt uppdrag som döpta i läsningen ur Matteusevangeliet, i den s.k. dopbefallningen, att vi som döpta också skall döpa och lära ut det glada budskapet. Jesus lovar löftesrikt att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Den döptes namn?

Man får sitt namn, vilket man får innan dopet, oftast från sina föräldrar och som de registrerar hos folkbokföringen. Under dopet nämns alla namn, så man vet vem som döps. Namn har ofta en betydelse, vilket inte alla vet, och det står för att man är unik. Det är därför prästen tidigt i dopgudstjänsten frågar efter namnet på den som skall döpas.

Dopet är en fest!

Vi präster brukar säga ”att idag är det fest”, när någon döps. Vi firar att vi fått en ny medlem i vår världsvida kyrka och att den döpte får en gemenskap. De flesta gånger har man därav en fest efteråt, dit många bjuder in släkt och vänner. Oftast har man det i någon av våra församlingssalar, som man kan låna eller hyra, och ibland har några det hemma.

Webbanmälan - Dop

Här kan du intresseanmäla dig eller ditt barn för dop i Svenska kyrkan, Tierps pastorat.