Vättaks kyrka

Vättaks kyrka är föregången av en medeltida kyrkobyggnad vars utseende är okänt. Under åren 1717-1718 om- och tillbyggdes kyrkan på initiativ av prosten Martinus Seth.

Den medeltida byggnaden av sten revs successivt som den nya kyrkan uppfördes. Den byggdes av trä och dess plan utgör ett kors vars fyra korsarmar krönts av ett lågt torn över korsmitten. Tornet tillkom på 1720-talet.

Altartavlan föreställer korsfästelsen och är inköpt från Ettaks kyrka, som lämnats öde. Predikstolen med sina skulpturer är utförd år 1722 av bildhuggaren Jonas Ullberg, Velinga.

Dopfunten är från 1100-talet och ovanför denna finns en skulpterad dopängel. Orgeln är byggd år 1869 av P A Holmkvist, Liared. Den inköptes 1895 från Trävattna kyrka. Orgeln har 5 stämmor. Vidare märks ett golvur vars verk och urtavla är från år 1774. 

I taket finns talrika målningar föreställande bibliska motiv, som är utförda 1755 av skövdemålaren Jonas Risberg.

I klockstapeln, intill kyrkan, hänger två klockor, som båda är handringda. Storklockan är gjuten 1698 och väger 163 kg. Lillklockan är från år 1748 och väger 142 kg.

I Vättaks kyrka ryms det 80 personer.

 

Panoramabild med insidan av Vättaks kyrka i en 360 graders vinkel

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj - 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Undantaget Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerum och Vättaks kyrka, då du inför besök får kontakta expeditionen 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.