Tidaholms kyrka

Tidaholms nuvarande kyrka invigdes år 1841. Kyrkan har emellertid funnits i bygden sedan medeltiden. Den första kyrkan var belägen på Tidans norra strand ca 150 m från den nuvarande kyrkan. Den gamla raserades år 1840. Platsen är markerad genom att ett kors har rests på den.

Den nuvarande kyrkan har sedan den byggdes varit föremål för tillbyggnad och restaurering vid flera tillfällen, så att både exteriör och interiör nu ter sig annorlunda än 1841. Den senaste renoveringen blev klar till domsöndagen 2007. Från den gamla kyrkan finns några inventarier bevarade. Det gäller altartavlan som nu är placerad på vänstra sidoväggen, dopfunten samt den ljuskrona som har sin plats över dopfunten. Dopfunten och ljuskronan stammar från 1600-talet.

När man kommer in i vapenhuset finns till höger en stor väggmålning, vilken är en samsyn över pastoratet. Den tillkom till kyrkans 100-årsjubileum 1941 och är ett verk av tidaholmskonstnären Evald Gillbrand.

Vid restaureringen 1971 grävdes runt kyrkan för att nedlägga en dräneringsledning. Vid takets södra sida påträffades en stenfigur utan huvud. Den inmurades då i vapenhuset. Den föreställer troligen ”Balte”.

Kyrkans första orgel, placerad på läktaren, var från 1841 och den var ett verk av orgelbyggarfamiljen Söderling, Göteborg. Den nuvarande orgelfasaden i empire stammar i huvudsak från 1841 års orgel. Den nuvarande orgeln är från 1996 och är byggd av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad. Orgeln har 32 stämmor fördelade på två manualer och pedal samt 1000 Setzer-kombinationer av datoriserad typ.

I tornet hänger tre klockor. Storklockan är gjuten 1578 och väger 740 kg. Mellanklockan är från 1865 och väger 270 kg. Lillklockan är gjuten på 1500-talet och dess vikt är 153 kg. Tornuret är tillverkat 1892 av firma F.W.Tornberg, Stockholm. Tornuret är skänkt av Vulcans Tändsticksfabrik.

Kyrkan i Tidaholm ligger ”mitt i byn” och vill vara en erinran om och en kallelse från den Herre som har lovat vara med oss ”alla dagar intill tidens ände”. Där ger han sin församling den färdkost, som kan bevara på rätta vägar och en gång låta dem vara med ”i tempelkor, där Gud själv bor bland alla änglars sång”.

I juni 2012 installerades ett glaskonstverk i korfönstren. Konstverket består av sex symboler som tillsammans bildar ett kors, med Kristus i mitten. KG Petersson, konstnär från Västervik arbetar med skulptur, grafik, måleri och kollage har gjort skisserna till symbolerna, som sedan skurits ut i färgat munblåst antikglas av Winfried Baier, glaskonstnär från Tranås som  arbetar med design tillverkning och restauration av blyinfattade fönster och glasmålningar.

Information och tillgänglighet

I Tidaholms kyrka ryms det 280 personer.

Kyrkan är handikappsanpassad. Handikappanpassad toalett samt hörslinga finns.

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.