Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Tidaholm Besöksadress: Svenska kyrkan Tidaholm Kyrkans hus, Expedition mån-fred 8-12 (v.26-32), 52231 Tidaholm Postadress: Svenska kyrkan Tidaholm, Box 93, 52222 TIDAHOLM Telefon:+46(502)19770 E-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Suntaks kyrka

Vid sekelskiftet 18- 1900 beslutade man att uppföra en ny kyrka, som skulle ersätta den gamla medeltidskyrkan. Den uppfördes under åren 1899-1902 efter ritningar av Folke Zetterwall och består av ett västtorn med hög spetsig spira, långhus och korparti. Kyrkan är byggd av sten och vitrappade fasader.
Altaret pryds med ett altarskåp i vars centrum finns en skulptur som föreställer Kristus med världsklotet. Altarskåpets dörrar pryds på utsidorna av passionssymboler samt törnekronan och kalken. Dessa är smidesarbeten, som utförts av konstnären Thomas Hellström, Rättvik.
Predikstolen kommer från den gamla kyrkan och är ett arbete av bildhuggaren Jonas Ullberg år 1713.
Dopfunten av sandsten, som tillkommit på 1100-talet, har i samband med kyrkans renovering 1970-1971 delvis rekonstruerats genom att dess mellanparti, som tillkommit och som bestod av bland annat 8 kolonetter, ånyo skapats av arkitekten Tore Virke efter anvisningar av landsantikvarien Sven-Axel Hallbäck.
Orgeln har 5 stämmor och är byggd 1903 av Levin Johansson, Liared.
Längst fram på den södra långhusväggen, inne i kyrkan, hänger i en konsol en liten kyrkklocka. Den kommer från den gamla kyrkan vars klockstapel som revs 1918. Klockan är gjuten på 1400-talet och väger 42 kg.
I tornet hänger två klockor. Storklockan är gjuten 1952 och väger 345 kg. Lillklockan har tillkommit 1756 och kommer från den gamla kyrkan. Klockan väger 185 kg.
 

Kyrkornas öppettider

Alla dagar från 1 maj- 15 september kl. 8-18 (Acklinga, Varv, Dimbo-Ottravad, Kungslena och Hömb har öppet till 31 augusti)

Undantaget Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerum och Vättaks kyrka, då du inför besök får kontakta expeditionen 0502/197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.