Foto: Åsa Höjer /Ikon

Sjungeligung

Sångstund för föräldrar med barn 0-1 år i Valstad

Kom och sjung, du som är förälder och har barn i åldern 0-1 år på onsdagar (jämna veckor) kl. 10.00-11.30 i Valstads missionshus. Ledare är Agneta Jungergård.

Start: onsdag 6 mars 2024.

Välkomna!