Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen utför säkerhetskontroller av alla gravstenar kontinuerligt, ungefär vart femte år. Samtliga gravstenar i Svenska kyrkan Tidaholm har kontrollerats minst en gång.

Säkerhetskontrollerna görs för att garantera säkerheten för besökare och personal på kyrkogårdarna.

Gravrättsinnehavare till gravar där gravstenssäkerheten inte är tillfredsställande kontaktas per post.

Kontakt i kyrkogårdsfrågor

Vid frågor om kyrkogårdarna med mera kontaktar du ansvariga för kyrkogårdsfrågor hos Svenska kyrkan Tidaholm.

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.