Gravsten som lutar.
Foto: Svenska kyrkan Tidaholm

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen utför säkerhetskontroller av alla gravstenar kontinuerligt, ungefär vart femte år. Samtliga gravstenar i Svenska kyrkan Tidaholm har kontrollerats minst en gång.

Säkerhetskontrollerna görs för att garantera säkerheten för besökare och personal på kyrkogårdarna.

Gravrättsinnehavare till gravar där gravstenssäkerheten inte är tillfredsställande kontaktas per post.

Kontakt i kyrkogårdsfrågor

Har du frågor om kyrkogårdarna, gravrätt, gravskötsel eller annat som har med kyrkogårdarna och begravningsverksamheten att göra kontaktar du ansvariga för kyrkogårdsfrågor..

Kontakta ansvariga för kyrkogårdsfrågor