Foto: Allan Johansson

Östra Gerums kyrka

Östra Gerums kyrka består av långhus, korparti och absid. Byggnaden dateras till tiden 1150-75. Den har inget torn. Kyrkan är byggd av kalksten med fönster och portaler av sandsten. Fasaderna är vitkalkade. I ”Beskrifning af Hångsdala pastorat” av år 1812 berättas det att torn har funnits, men detta revs år 1722. Klockorna hänger nu i en vacker klockstapel omedelbart väster om kyrkan.

Historien berättar att S:t Sigfrid vid besök på orten bestämt platsen för kyrkans uppförande och samtidigt invigt kyrkogården. S:t Sigfrids kyrkan i Östra Gerum har en gång i tiden varit en så kallad offerkyrka.

När kyrkan renoverades under åren 1952-53 påträffade man under absiden en grav, utformad som en hällkista. Graven dateras till tiden 1100- 50. Den har alltså funnits innan den nuvarande kyrkan tillkommit. Troligen har en äldre kyrkobyggnad av trä funnits på platsen. Graven har då funnits inom väggarna till denna tidigare kyrka.

Taket i kyrkans inre består av medeltida kryssvalv. I samband med kyrkans renovering 1892 tog man upp två fönster i den då fönsterlösa nordväggen.

Altaruppsatsen av år 1715 är ett verk av bildhuggaren Jonas Ullberg. Altartavlan visar Korsfästelsen. På ömse sidor om denna finns två skulpturer föreställande Moses respektive Johannes Döparen. Predikstolen har tillkommit år 1699 och är byggd av Johan Ullberg den äldsta. Den inköptes till kyrkan år 1729 för 50 daler silvermynt från Ettaks övergivna och sedan raserade kyrka.

Dopfunten är från mitten av 1200-talet och ingår i den så kallade Remmenegruppen av dopfuntar. Den är tillverkad av huggen sandsten med rundad cuppa och fot, som skiljs åt med en grov repstav. Upptill på foten finns en rundbågsfris.

Orgeln inköptes år 1903 av orgelbyggaren Levin Johansson, Liared. Den ombyggdes 1979 av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping och har 3 stämmor.

I klockstapeln hänger två klockor. Storklockan är gjuten 1860 och väger 200 kg. Lillklockan är från 1801 och väger 150 kg.

Information och tillgänglighet

I Östra Gerums kyrka ryms det 50 personer.

Hörslinga finns men ingen toalett.

Östra Gerums kyrka med kyrkogården runt omkring samt grönskande träd och grönt gräs.
Foto: Tone Westerlund

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.