Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Tidaholm Besöksadress: Svenska kyrkan Tidaholm Kyrkans hus, Expedition mån-fred 8-12 (v.26-32), 52231 Tidaholm Postadress: Svenska kyrkan Tidaholm, Box 93, 52222 TIDAHOLM Telefon: +46(502)19770 E-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Östra Gerums kyrka

Vill du titta in i kyrkan så klicka på länken, då så kan du se en panoramabild och med hjälp av pilarna kan du se dig omkring i kyrkan.

film från Östra Gerums kyrka

Östra Gerums kyrka består av långhus, korparti och absid. Byggnaden dateras till tiden 1150-75. Den har inget torn. Kyrkan är byggd av kalksten med fönster och portaler av sandsten. Fasaderna är vitkalkade. I ”Beskrifning af Hångsdala pastorat” av år 1812 berättas det att torn har funnits, men detta revs år 1722. Klockorna hänger nu i en vacker klockstapel omedelbart väster om kyrkan.
Historien berättar att S:t Sigfrid vid besök på orten bestämt platsen för kyrkans uppförande och samtidigt invigt kyrkogården. S:t Sigfrids kyrkan i Östra Gerum har en gång i tiden varit en så kallad offerkyrka.
När kyrkan renoverades under åren 1952-53 påträffade man under absiden en grav, utformad som en hällkista. Graven dateras till tiden 1100- 50. Den har alltså funnits innan den nuvarande kyrkan tillkommit. Troligen har en äldre kyrkobyggnad av trä funnits på platsen. Graven har då funnits inom väggarna till denna tidigare kyrka.
Taket i kyrkans inre består av medeltida kryssvalv. I samband med kyrkans renovering 1892 tog man upp två fönster i den då fönsterlösa nordväggen.
Altaruppsatsen av år 1715 är ett verk av bildhuggaren Jonas Ullberg. Altartavlan visar Korsfästelsen. På ömse sidor om denna finns två skulpturer föreställande Moses respektive Johannes Döparen. Predikstolen har tillkommit år 1699 och är byggd av Johan Ullberg den äldsta. Den inköptes till kyrkan år 1729 för 50 daler silvermynt från Ettaks övergivna och sedan raserade kyrka.
Dopfunten är från mitten av 1200-talet och ingår i den så kallade Remmenegruppen av dopfuntar. Den är tillverkad av huggen sandsten med rundad cuppa och fot, som skiljs åt med en grov repstav. Upptill på foten finns en rundbågsfris.
Orgeln inköptes år 1903 av orgelbyggaren Levin Johansson, Liared. Den ombyggdes 1979 av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping och har 3 stämmor.
I klockstapeln hänger två klockor. Storklockan är gjuten 1860 och väger 200 kg. Lillklockan är från 1801 och väger 150 kg.

Kyrkornas öppettider

Alla dagar från 1 maj- 15 september kl. 8-18 (Acklinga, Varv, Dimbo-Ottravad, Kungslena och Hömb har öppet till 31 augusti)

Undantaget Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerum, Kymbo och Vättaks kyrka, då du inför besök får kontakta expeditionen 0502/197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.