Stora salen i Fröjereds församlingshem.

Om du bokar en av Svenska kyrkan Tidaholms lokaler

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina personuppgifter i samband med lokalbokning

När du bokar en av Svenska kyrkan Tidaholms lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov. 

  • Om du är en privatperson behandlar Svenska kyrkan Tidaholm dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå med Svenska kyrkan Tidaholm när du bokar en av våra lokaler.
  • Om du representerar en församling eller annan organisation behandlar Svenska kyrkan Tidaholm dina personuppgifter med stöd av vårt och din organisations berättigade intresse av att kunna ingå och uppfylla avtal om lokalbokning. Du kan invända mot behandlingen av personliga skäl, i sådana fall gör Svenska kyrkan Tidaholm en avvägning mellan intresset att uppfylla avtalet och ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade av oss.

Om du inte anger de efterfrågade uppgifterna kan Svenska kyrkan Tidaholm tyvärr inte erbjuda bokning av lokalen eftersom avtalet då inte kan uppfyllas.

För att kunna uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen, det vill säga att kunna administrera och tillhandahålla dig de här tjänsterna, behöver Svenska kyrkan Tidaholm i förekommande fall anlita systemleverantörer. Det innebär att systemleverantörerna kan komma att behandla de personuppgifter du lämnar till oss. Systemleverantörerna behandlar personuppgifterna på uppdrag av Svenska kyrkan Tidaholm och får endast utföra behandlingen i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och lag, vilket innebär att de inte får använda uppgifterna för egna ändamål.

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Det är obligatoriskt att ange namn, e-postadress, bostadsadress och eventuell församling eller annan organisation du tillhör. Vid uthyrning registrerar Svenska kyrkan Tidaholm personuppgifter på dig som hyr lokalen. Genom att använda koden och hämta ut nyckeln accepterar du detta förfarande.

I vissa fall tar Svenska kyrkan Tidaholm betalt för bokning av våra lokaler, vilket innebär att Svenska kyrkan Tidaholm behöver behandla ditt personnummer om du som privatperson är fakturamottagare.

Dina uppgifter sparas under den tid som krävs för att Svenska kyrkan Tidaholm ska kunna uppfylla avtalet gentemot dig. Fakturaunderlag sparas av oss i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

En person har vatten i sin hand och häller ner det i en dopfunt.

Om du ska döpas hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter i samband med dop.

En vit dopklänning med rosa rosett hänger på en metallgrind i kyrkan.

Om ditt barn ska döpas hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina och ditt barns personuppgifter i samband med dop.

Om ni ska gifta er hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter om er i samband med vigsel.

En kyrksal med en vit kista med rosa rosor på locket står till vänster i bild. På andra sidan om kistan står en präst i liturgiska kläder och med nerböjt huvud. I förgrunden syns delar av kyrkbänkar i trä.

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter i samband med begravningsgudstjänst.

En konfirmand har ett halsband med ett kors runt halsen.

Inför och under konfirmation

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar era personuppgifter i samband med konfirmation

En hand som håller i ett litet träkors. I bakgrunden två personer som går iväg.

Om du är medlem i Svenska kyrkan

Om hur Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter för dig som medlem.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

GDPR - om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

En fotograf som täcker ansiktet med kameran.

Om du finns med i bild- och filmmaterial

Hur Svenska kyrkan Tidaholm hanterar personuppgifter i film- och bildmaterial.