Ett par glasögon, papper och penna ligger på bordet bredvid några stearinljus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Om du anmäler dig till en kurs hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina personuppgifter vid anmälan till en kurs.

Om du anmält dig till en kurs som Svenska kyrkan Tidaholm ska hålla har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta.

Vi behöver behandla dina personuppgifter på följande grunder:

  • För att administrera allting kring kursen, t.ex. för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där mat serveras vid kurstillfället. Detta inkluderar även att lämna uppgifter till samarbetspartners och leverantörer när det behövs för att kunna tillhandahålla kursen. Behandlingen utförs för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå när du anmäler dig till kursen. Om du inte anger de personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte kan du tyvärr inte erbjudas en plats på kursen. 
  • Eftersom fika, lunch eller dylikt serveras på Svenska kyrkan Tidaholm utbildningar finns även ett frivilligt fält där du kan fylla i matallergi. Genom att lämna sådana uppgifter samtycker du till att Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dem. 

Det är alltid obligatoriskt att ange namn, e-postadress, bostadsadress och eventuell församling eller annan organisation du tillhör. Om du anger att du är allergisk mot något kan dessa hälsouppgifter komma att behandlas.

I vissa fall tar Svenska kyrkan Tidaholm betalt för våra kurser, vilket innebär att Svenska kyrkan Tidaholm behöver behandla ditt personnummer om du som privatperson är fakturamottagare. Personnummer behandlas även i de fall det är nödvändigt för att Svenska kyrkan Tidaholm ska kunna få bidrag för ditt deltagande.

I de fall vi anlitar en tredje part, såsom en restaurang, ett hotell eller en kursgård, kan vissa av dina personuppgifter komma att delas med den parten. Så kan till exempel vara fallet om en kurs eller konferens inkluderar övernattning. Svenska kyrkan Tidaholm kan även komma att lämna ut uppgifter om allergier till sådana parter om de behöver veta vem som ska ha vilken specialkost under evenemanget. Om de inte behöver ha uppgifterna kopplade till specifika personer så lämnar Svenska kyrkan Tidaholm i stället ut information om behov av specialkost i form av antal glutenintoleranta, laktosintoleranta, vegetarianer etc.

För att kunna uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen, dvs. att kunna administrera och tillhandahålla dig de här tjänsterna, behöver Svenska kyrkan Tidaholm i förekommande fall anlita systemleverantörer. Det innebär att systemleverantörerna kan komma att behandla de personuppgifter du lämnar till oss. Systemleverantörerna behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss och får endast utföra behandlingen i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och lag, vilket innebär att de inte får använda uppgifterna för egna ändamål. 

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

När Svenska kyrkan Tidaholm erbjuder en studiecirkel, kurs eller annat arrangemang samarbetar Svenska kyrkan Tidaholm vanligtvis med Sensus studieförbund. Svenska kyrkan Tidaholm och Sensus kommer vara tydliga med att detta samarbete finns innan du anmäler intresse till en sådan verksamhet. Om du anmäler intresse kommer vissa av dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, e-postadress, enhet samt i vissa fall även uppgifter om specialkost, att skickas till Sensus i syfte att de ska kunna uppfylla sin del av samarbetet. Sensus och Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar alltid självständigt för behandlingen av personuppgifter vi utför inom ramen för våra respektive verksamheter. Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar för den behandling vi utför för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som medlem, medan Sensus ansvarar för den behandling av personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla studiecirklar, kurser och andra arrangemang i egenskap av studieförbund i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier. Vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas av Sensus ska du i första hand vända dig till dem på e-postadressen dataskydd@sensus.se. Om du är osäker kan du dock alltid kontakta Svenska kyrkan Tidaholm så hjälper vi dig att komma rätt.

Svenska kyrkan Tidaholm kan även komma att samarbeta med andra parter för att arrangera kurser eller liknande, exempelvis andra församlingar, pastorat eller stift inom Svenska kyrkan, folkhögskolor, föreningar eller konferensgårdar. Information om sådant samarbete och vem du kan vända dig till för frågor framgår i så fall i anslutning till övrig information om aktuellt arrangemang.

Fakturaunderlag sparas av oss i 7 år efter räkenskapsårets slut i enlighet med bokföringslagen. Eventuella uppgifter om specialkost/allergier gallras av oss och eventuell tredje part direkt efter arrangemanget. Kontaktuppgifter sparas i ett år för att kunna skicka inbjudningar till våra andra kurser. Detta görs på basis av vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra kurser.

Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

GDPR - om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.