Foto: Svenska kyrkan Tidaholm

Norra kapellet

Norra kyrkogården togs i bruk år 1930 och kapellet uppfördes 1934 efter ritningar av köpmannen Evald Gillbrand.

Kapellet tillbyggdes 1983 och återinvigdes den 4 december samma år.

Klockstapeln uppfördes 1985. Den invigdes samtidigt med minneslunden den 14 december 1986. I klockstapeln hänger 1 klocka, gjuten 1985 och väger 360 kg.

  • I Norra kapellet ryms det 50 personer. 
  • Kapellet är endast öppen i samband med gudstjänster och förrättningar. 
  • Handikappanpassat. 
  • Toalett finns. 
  • Hörslinga finns.

GRÖN EL

Svenska kyrkan Tidaholm producerar numera grön el på Norra kyrkogården. I april 2021 producerades 2786 kWh.