Mobackens kapell

På 1930- talet föddes tanken på en kyrkobyggnad vid Mobacken. Ortsbefolkningen ville ha möjlighet att fira gudstjänst på närmare håll än Tidaholm. På en auktion den 21 april 1937 gjorde man en första insamling och den 15 juni samma år bildades Mobackens kapellförening.

1939 kunde kapellet invigas, byggt efter ritningar av köpmännen Evald Gillbrand. 15 år senare, 1954, hade även en klockstapel uppförts. 1963 invigdes kyrkogården intill kapellet.

Altartavlan föreställer Kristi himmelsfärd, som har målats och skänkts av Evald Gillbrand. Kyrksilvret, dopfunten och dopljusstake har skänkts till kapellet av olika församlingsbor. Den kyrkliga syföreningen har bland annat skänkt en grön mässkrud.

1968 upphörde Kapellföreningen och kapellet kom att tillhöra Tidaholm - Agnetorps kyrkliga samfällighet. 1974 renoverades kapellet grundligt och en ny orgel om 4 stämmor anskaffades, byggd av orgelbyggaren Valter Thür.

Idag är kapellet mycket omtyckt och används till dop och vigsel.

I Mobackens kapell ryms det 50 personer.