Ett kors med ett värmeljus i förgrunden och i bakgrunden sitter tre personer med ansiktet på väggen och mediterar.
Foto: Linda Franzén

Meditation

Välkommen till en stunds meditation i Tidaholms kyrka.

Varje måndag förmiddag kl. 10.00 till cirka 10.45 i Tidaholms kyrka.

Läs mer om meditation i kyrkan och hur det går till.

Om meditation i kyrkan

I kyrkans liv har vi alltid betonat vikten av balans mellan stillhet och arbete. Vid sidan av den formulerade bönen har vi praktiserat ordlös bön och meditation för att öppna oss för stillheten bortom ord och tankar.

När kristna munkar i början av 1900-talet kom i kontakt med zenbuddistiska munkar i Japan upptäckte de stora likheter i sitt andaktsliv och tog intryck av den japanska za-zenmetoden. Ur detta möte växte den meditationsform fram som idag används i många kyrkor i Sverige. Metoden kallas objektlös djupmeditation och är en övning i tålamod, i att bara vara utan att prestera.

Så här går det till:

Vi använder inga bilder, idéer, ord eller tankar under meditationen. Istället är kroppen och sittställningen av central betydelse. Olika sittställningar används, men gemensamt för dem är att vi sitter i balans, upprätt i kroppens lodlinje och med så lite spänning som möjligt.

Att sitta så är en hjälp att nå inre och yttre stillhet. Ställningen gör det också möjligt att ge utrymme för andningen och fritt låta den äga rum. Den fria andningen, i kroppens egen takt, ger ytterligare hjälp till vila och ro. Och precis som andningen får komma och gå fritt, får tankarna passera utan att vi fäster uppmärksamhet vid eller värderar dem.

Under meditationen sitter vi i tystnad framför altaret i två pass om 20 minuter. Mellan passen går vi meditativ gång under tystnad, där syftet är att röra kroppen och samtidigt behålla närvaron i stunden. Före varje meditation ges en introduktion för nya deltagare, dit man är välkommen flera gånger. Innan meditationen startar 10.00 stängs kyrkan för att vi inte ska bli störda.

Vem är välkommen?

Alla som söker stillhet, fördjupning, inspiration,ro och lust till handling är välkomna – oavsett tro eller livsåskådning.

Vid frågor om meditation i Tidaholms kyrka

Kontakta expeditionen i Kyrkans hus, Norra Kungsvägen 6 i Tidaholm.

Jag vill veta mer

Likheten inspirerar till engagemang, kamp och glädje, liv och varande här och nu.

tidigare meditationsdeltagare

Närvarande i mig själv och i gemenskapen med andra stillas kroppen, tankarna, känslorna och sinnet i meditationen. En stund med mig själv, i gemenskap och med Gud i djupet av mitt inre.

tidigare meditationsdeltagare