Två äldre kvinnor sitter bredvid varandra vid ett bord och pratar.
Foto: Johannes Frandsen

Livsberättargrupp

Samtal om livet, för dig som är 65 år och äldre.

Tillsammans i mindre grupper delas livsberättelser från barndomstid till nutid. Samtal om livet, möjligheter och utmaningar. För dig som är 65 år och äldre.

Måndagar kl. 9.30-11.30.

Gruppen startar när minst sex deltagare har anmält sig.