Foto: Skara stift

Kymbo kyrka

Kyrkan renoverades 1989 då bland annat en ommålning av dess inre ljusa och vackra färger genomfördes.

Orgeln är byggd år 1937 av Levin Johansson, Liared. Den har 9 stämmor och har skänkts till kyrkan av Simon Andersson, Hällestorp.

Altarskåpet skänktes till kyrkan år 1978 av den kyrkliga syföreningen och är tillverkat av Eva Spångberg. Altaret pryds dessutom av en tvåarmad malmljusstake från 1600-talet.

Framme i koret är dopfunten från 1200-talet placerad. Den ingår i den så kallade Remmenegruppen av dopfuntar. På cuppan finns franska liljor i relief och foten pryds av en spetsflik. Dopfatet i driven mässing har skänkts av den kyrkliga syföreningen. Ovanför dopfunten finns en dopängel, som är tillverkad på 1700-talet.

I kyrkans inre märks predikstolen från år 1704, som är ett arbete av bildhuggaren Johan Ullberg d.ä.
På predikstolen finns skulpturer föreställande Kristus med världsklotet och de fyra evangelisterna.

Kymbo kyrka uppfördes under åren 1898-1899. På samma plats fanns, innan dess, en romansk kyrkobyggnad utan torn och med fristående klockstapel. Den nya kyrkan är byggd av sten med vittrappade fasader och består av ett högt spetsigt västtorn med långhus och absidavslutat korparti.

I tornet hänger två klockor. Storklockan är gjuten 1903 och väger 585 kg. Lillklockan har tillkommit 1851 och väger 205 kg.

I Kymbo kyrka ryms det 80 personer.

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.