Kulturgravar i Tidaholm

Pastoratet arbetar för närvarande tillsammans med en antikvarie från Västergötlands museum med att inventera de kulturhistoriska värdena på alla våra kyrkogårdar. Utifrån det arbetet vet vi sedan vilka gravar som ska bevaras för framtiden.

Arbetet är färdigt på följande kyrkogårdar:

Baltak, Fröjered, Tidaholms gamla kyrkogård, Kungslena, Daretorp, Hömb, Suntak, Härja och Norra kyrkogården.

Efterhand som vi blir färdiga kommer vi att publicera material för att intresserade ska kunna besöka kyrkogårdar och ta del av kulturhistorien.

Materialet består av en lista med gravnummer, uppgifter om gravsatta och en beskrivning av kulturvärdet på den aktuella graven. Även en karta över kyrkogården finns så att man kan hitta rätt. Alla kulturgravar är märkta med en metallsticka med ett k (Se bild).

Materialet får fritt skrivas ut och delas. Man kan också hämta ett utskrivet exemplar på expeditionen i Kyrkans hus.