Kulturgravar i Tidaholm

Pastoratet har arbetat tillsammans med en antikvarie från Västergötlands museum med att inventera de kulturhistoriska värdena på alla våra kyrkogårdar. Utifrån det arbetet vet vi vilka gravar som ska bevaras för framtiden.

Kulturhistorisk inventering har gjorts på alla kyrkogårdar

Material om detta kommer att finnas på denna sida, för att intresserade ska kunna besöka kyrkogårdar och ta del av kulturhistorien. Materialet består av en lista med gravnummer, uppgifter om gravsatta och en beskrivning av kulturvärdet på den aktuella graven. Även en karta över kyrkogården finns så att man kan hitta rätt. Alla kulturgravar är märkta med en metallsticka med ett ”k” (se bilden ovan).

Materialet får fritt skrivas ut och delas. Du kan också hämta ett utskrivet exemplar på expeditionen i Kyrkans hus (hösten 2022 i Tingshuset), Tidaholm.