Kulturgravar är märkt med en metallsticka med ett ”k” för kulturgrav.
Foto: Svenska kyrkan Tidaholm

Kulturgravar i Tidaholm

Pastoratet har arbetat tillsammans med en antikvarie från Västergötlands museum med att inventera de kulturhistoriska värdena på alla våra kyrkogårdar. Utifrån det arbetet vet vi vilka gravar som ska bevaras för framtiden.

Kulturhistorisk inventering har gjorts på alla kyrkogårdar

Material om detta finns i listorna på denna sida, för att den som är intresserad ska kunna besöka kyrkogårdar och ta del av kulturhistorien. Materialet består av en lista med gravnummer, uppgifter om gravsatta och en beskrivning av kulturvärdet på den aktuella graven.

Det finns även en karta över kyrkogården så att den som är intresserad kan hitta rätt. Alla kulturgravar är märkta med en metallsticka med ett ”k”.

Kartor, beskrivningar och kulturhistorisk inventering hittar du i respektive lista längre ner på sidan. Listorna är sorterade i alfabetisk ordning och med sökfunktion.

Materialet är fritt att skrivas ut och delas. Du kan också hämta ett utskrivet exemplar på expeditionen i Kyrkans hus i Tidaholm.