En kvinnlig diakon och en man sitter inomhus och samtalar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Kontakt med präst eller diakon

Om du mist en närstående och önskar prata med någon.

Behöver du någon att prata med?

Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig skall leva om han än dör.

Jesus

Det kan vara skönt att få prata med någon när man mist en närstående.

Hör av dig till expeditionen i Kyrkans hus, via mejl eller telefon för kontakt.

Samtal och stöd

Behöver du någon att tala med? Att få samtala med någon, att få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt gör ofta skillnad. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med. Välkommen att höra av dig till expeditionen om du önskar prata med en diakon eller präst.

Jag behöver någon att prata med

Expeditionen i Kyrkans hus

Om du önskar komma i kontakt med präst eller diakon.

Kontakta expeditionen