Konfirmandassistenter om sin konfirmandtid

Videohälsningar från två konfirmandassistenter där de berättar kortfattat om sina upplevelser av sin konfirmandtid.