Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationella gruppen

För dig som är intresserad av internationellt arbete och globala frågor.

Är du intresserad av internationellt arbete och globala frågor?

Internationella gruppen vill inspirera, uppmuntra och utmana Svenska kyrkans församlingar till att tänka och handla globalt. Det kan handla om att producenterna till våra varor ska få skäligt betalt, oavsett var de bor. Eller att samla in pengar för att stödja ett hjälpprojekt. Kanske att samla till en inspirationskväll för allmänheten.

Internationella gruppen finns bland annat med i arbetet med insamling till jul- och fasteinsamlingen. Gruppen bestämmer själv hur den vill arbeta och med vad den vill arbeta. Det finns alltid plats för nya tankar, nya metoder och fler personer. Välkommen med!