Hömbs kyrka

Hömbs kyrka har anor sedan medeltiden. I och med flera ombyggnader under 17- och 1800-talet har kyrkans medeltida karaktär gått förlorad. I sakristian finns en inskrift, som säger att år 1715 är ”kyrkan förnyad från dess grund” av hovstallmästaren Gustaf Hård på Kaflås.

Tornet byggdes först år 1886 samtidigt som en inre renovering genomfördes. Överste Carl och friherrinnan Ruth von Essen bekostade på 1930-talet en ny inre restaurering under ledning av arkitekten Göran Pauli. Denna renovering resulterade i kyrkans nuvarande interiör. Taket målades, bänkinredning, altartavlan och dopkapell under läktaren tillkom.

Altartavlan i s.k. triptykform - tredelad med ett fast mittparti – är målad av Sigrid Oxenstierna och återger scener ur Jesu liv. På dörrarnas utsida finns en grisaillemålning – en målning i samma färg men i olika nyanser av grått – som visar soldater på Golgata. Ängeln ovanför altartavlan och ljusstakarna vid dopfunten tillkom i samband med kyrkans renovering på 1930-talet och är snidade av den skicklige gårdssnickaren vid Kaflås, Vilhelm Gustafsson.

Predikstolen är ett arbete från 1700-talet, som ursprungligen hade sin plats bakom altaret och som då utgjorde både predikstol och altaruppsats. Vid renoveringen 1886 fick predikstolen sin nuvarande plats. Den pryds bland annat med skulpturer som föreställer Moses och Johannes Döparen samt tre kvinnogestalter vilkas betydelse ej är helt klarlagd.

Dopfunten tillkom vid renoveringen på 1930-talet. På väggen bakom dopfunten finns en madonnamålning, som skänktes av familjen von Essen, Kaflås. Samtidigt tillkom herrskapsbänken framme i koret. Den var en gåva från församlingen till kyrkans donatorer, överste Carl och friherrinnan Ruth von Essen.

Orgeln är byggd år 1923 av Nordfors & Co, Lidköping och har 9 stämmor.

I tornet hänger två klockor. Storklockan är från 1853 och väger 410 kg. Lillklockan är gjuten 1897 och väger 230 kg.

Mer information

I Hömbs kyrka ryms det 100 personer. 

Café

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.