Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Tidaholm Besöksadress: Svenska kyrkan Tidaholm Kyrkans hus, Expedition mån-fred 8-12 (v.26-32), 52231 Tidaholm Postadress: Svenska kyrkan Tidaholm, Box 93, 52222 TIDAHOLM Telefon: +46(502)19770 E-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hångsdala kyrka

Hångsdala kyrkas äldsta delar härstammar från 1100- talets senare hälft. Under skilda perioder har kyrkan om- och tillbyggts. Vapenhuset i söder byggdes i slutet av 1600-talet och på ömse sidor om dess portal finns två stora gravstenar inmurade i fasaden. De har talrika bilder i relief. Kyrktornet tillkom 1903 och ersatte ett äldre torn av trä.
Taket i Kyrkans inre täcks av senmedeltida kryssvalv. Bland inventarierna märks predikstolen från år 1703, som är ett arbete av bildhuggaren Johan Ullberg. Altaruppsatsen har tillkommit 1716, utförd av Jonas Ullberg – en släkting till Johan. Den återger en korsfästelsescen och överst å altaruppsatsen finns en bild av Kristi uppståndelse. Skivan på altarbordet är en finhuggen täljstenshäll.
Dopfunten är från 1100-talet senare hälft och är ett arbete av mäster Roglinus. Kyrkans nattvardskalk är från 1500-talet och har på foten bland annat ett graverat krucifix.
Orgeln har sju stämmor och är byggd 1977 av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping. Orgelfasaden är dock från år 1903 och tillhörde en tidigare orgel.
I tornet hänger två klockor. Det är båda senmedeltida och väger 320 respektive 130 kg.
 

Kyrkornas öppettider

Alla dagar från 1 maj- 15 september kl. 8-18 (Acklinga, Varv, Dimbo-Ottravad, Kungslena och Hömb har öppet till 31 augusti)

Undantaget Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerum, Kymbo och Vättaks kyrka, då du inför besök får kontakta expeditionen 0502/197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.