Foto: Anders Gustafsson

Gudstjänstgrupper

Välkommen att vara med i gudstjänstgrupp för Tidaholms kyrka.

Gudstjänstgrupperna träffas på måndagar för att planera för söndagens gudstjänst. Planeringen sker i Kyrkans hus kl. 17.00-18.00 (en grupp träffas kl. 18.00-19.00).

Uppstart våren 2024: 15 januari kl.18.00