En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänst tillsammans

I Fröjered samarbetar Svenska kyrkan med Klämmesbo och Fröjereds missionsförsamlingar.

Gudstjänst firas varje söndag i kyrkan eller i något av missionshusen.