En vit byggnad med gula garageportar och solpaneler på taket.
Foto: Tone Westerlund

Energi och uppvärmning

Svenska kyrkan Tidaholm har sedan april elförsörjning på Norra kyrkogården i form av solpaneler på taket. Dessutom har vissa val gjorts gällande hur pastoratets fastigheter ska värmas upp.

Solpaneler som ger energi

Svenska kyrkan Tidaholm köper idag inte grön el, av kostnadsskäl. Solpanelerna på Norra kyrkogården installerades under 2021. Anläggningen har en effekt på knappt 50 kW och försörjer alla ekonomibyggnaderna på Norra kyrkogården med elenergi. Överskottet säljs till elnätet.

På EJ Elektriska ABs webbplats finns aktuell mätning.

Uppvärmning av fastigheter

Svenska kyrkan Tidaholm har gjort vissa val även när det gäller hur fastigheterna som pastoratet förvaltar, ska värmas upp. Vissa byggnader har luftvärmepump, andra har fjärrvärme eller bergvärme.

Eluppvärmda byggnader med luftavfuktare

För byggnader som är eluppvärmda och har luftavfuktare betyder detta att grundtemperaturen i kyrkorna kan sänkas utan att detta riskerar mögelpåväxt. Detta gäller för Härja, Kymbo, Hångsdala, Valstad, Suntak, Östra Gerum, Dimbo-Ottravad, Kungslena, Hömb och Fröjered.

Eluppvärmda byggnader med luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar finns i Valstad, Acklinga, Hångsdala och Daretorp. I Valstad och Daretorp utgör det en energibesparing då dessa kyrkor är huvudkyrkor som används kontinuerligt. I Acklinga och Hångsdala baserades åtgärden mest på arbetsmiljön då den tidigare uppvärmningen var/är pellets.

Byggnader med bergvärme

Dimbo-Ottravads kyrka samt Ekedalens och Valstads församlingsgårdar.

Byggnader med fjärrvärme

Tidaholms kyrka och Kyrkans hus.

En kyrka med lummiga gröna träd runt om.

Miljö och klimat

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen påverkan på klimatet och bidra det gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna, som är hela mänsklighetens ansvar. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

En ängel i sten ligger på mage på en gravsten, på gravstenen syns inristade fåglar och streck i guld.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har hand om det som rör kyrkogården och begravningsverksamheten. Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.