Dimbo-Ottravads kyrka

Fram till 1800- talets början fanns det i vardera socknen, Dimbo och Ottravad, en kyrka. Dessa romanska kyrkobyggnader var uppförda på 1100-talet, men revs 1814 respektive 1812 då de ansågs vara för små.

Se filmen om Dimbo-Ottravads kyrka:

Istället byggde man i Dimbo en gemensam kyrka för båda socknarna. Den stod färdig 1817 och som byggnadsmaterial använde man bland annat sten från de båda rivna kyrkorna.

Dimbo-Ottravads kyrka påminner mycket om de småländska så kallade Tegnér- kyrkorna, som är byggda i sten med vitrappade fasader, är mycket rymliga, har stora fönster och har härigenom en ljus interiör. Kyrkan är byggd som ett kors där tornet utgör den norra korsarmen.

I den södra korsarmen har på 1970-talet inretts en ”Lillkyrka” det vill säga ” en liten kyrka inne i kyrkan”. Orsaken till att kyrkans plan utgör ett kors beror troligen på det begränsade utrymmet, som fanns att tillgå överst på den kulle, där kyrkan byggdes. I kyrkans inre märks det stora fönstret bakom altaret, som består av en glasmosaik. Den skänktes till kyrkan på 1930-talet av en församlingsbo. Bland inventarierna ska nämnas en vinkanna som skänktes till kyrkan år 1679 av grevinnan Christina Brahe på Wisingsborg. Bland inventarierna från de gamla kyrkorna skall dessutom nämnas två änglar i snidat trä, en ljuskrona, krucifix på altaret, ett rökelsekar och ett par mässdukar.

Av de nyare inventarierna finns en kopia av Thorvaldsens Kristusbild från år 1911. Vidare har församlingsbor till kyrkan skänkt: dopskål, brudkrona samt en ljuskrona. Orgeln är renoverad och omdisponerad år 1981 av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping och har 10 stämmor. Från de gamla kyrkorna kommer också kyrkklockorna. Från Dimbo- Ottravads kyrktorn tonar en trestämmig klockkör ut över bygden. Storklockan är gjuten 1738 och väger 375 kg. Mellanklockan- en av rikets allra äldsta i bruk varande kyrkklockor- har tillkommit på 1200- talet och väger 115 kg. denna pärla av våra bevarade romanska kyrkklockor, snart 800 år gamla och fortfarande i bruk, är i bästa skick och som kuriosa skall nämnas att klockans ursprungliga handsmidda kläpp används än idag och klockan är dessutom fortfarande handringd. Hennes systrar, Storklockan och Lillklockan, rings dock med hjälp av elektrisk kraft. Lillklockan är också medeltida. Den har gjutits omkring år 1500 och väger 113 kg.

En inventarie, som också måste nämnas är den gamla Ottravads- dopfunten från 1100-talet, som år 1878 såldes till Statens Historiska museum eftersom man inte tyckte att den passade i den nya kyrkan. Dopfunten, som är av cylindrisk typ, är försedd med talrika reliefer i 8 bildfält utförda av en ledande stenmästare från denna tid. Bildfältens betydelse har varit föremål för en rad olika tolkningar.

Övrig information och tillgänglighet

I Dimbo - Ottravads kyrka ryms det 300 personer.

Handikappramp och handikappanpassad toalett samt hörslinga finns.

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.

Se karta över Dimbo-Ottravads kyrka: