Välja gravplats

Det är viktigt att tänka igenom valet av gravplats, eftersom det kan vara svårt att flytta aska eller stoft från en plats till en annan. Här följer en beskrivning av de olika gravskick som finns i Svenska kyrkan i Tidaholms kyrkogårdar.

Om olika gravplatser

Kistgraven kan vara avsedd för en eller flera kistor. Den upplåts med gravrätt för 25 år och kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret.

Urngraven kan vara avsedd för en eller flera urnor. Den upplåts med gravrätt för 25 år och kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret.

Att gravsättas i minneslund är helt anonymt. Askan grävs ner någonstans inom minneslundens område. Anhöriga får ej deltaga vid gravsättningen. Det är kyrkogårdsförvaltningens personal som sköter nedsättningen av askan. Blommor och ljus placeras på en gemensam plats. Minneslund finns på Norra kyrkogården i Tidaholm. Ett minneskort skickas till de anhöriga efter gravsättningen.

Askgravarna upplåtes med gravrätt på en tid av 25 år.  De är kopplade till ett obligatoriskt skötselavtal som skall täcka kostnaderna för skötsel av både gravplats och gemensamma ytor under gravrättstiden. I en askgravplats finns plats för namnplatta och gravvas, där man får smycka med blombukett eller ljus.

I dagsläget finns det askgravplatser på följande kyrkogårdar:

 • Norra kyrkogården (2 st.)
 • Tidaholms kyrkogård (Gamla)
 • Östra kyrkogården
 • Fröjereds kyrkogård
 • Varvs kyrkogård
 • Acklinga kyrkogård
 • Valstads kyrkogård
 • Daretorps kyrkogård
 • Härja kyrkogård
 • Vättaks kyrkogård
 • Dimbo kykogård
 • Suntaks kyrkogård
 • Baltaks kyrkogård
 • Kymbo kyrkogård

Askgravplatsen kvarteret 17 på Norra finns dock inga lediga platser.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

En ängel i sten ligger på mage på en gravsten, på gravstenen syns inristade fåglar och streck i guld.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har hand om det som rör kyrkogården och begravningsverksamheten. Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.