Daretorps kyrka

Daretorps kyrka ombyggdes och fick sitt nuvarande utseende år 1761. Den är byggd av sten och har vitrappade fasader. Kyrkan har inget torn. Klockorna hänger i en intilliggande klockstapel. Kyrkan är föregången av en medeltida kyrka på platsen, som på grund av sin ringa storlek, revs 1760.

I kyrkans inre märks altaruppsatsen i rokokostil av år 1770, utförd av konstnären Jöns Lindberg från Sandhem. Den återger Golgatascen. Samme konstnär har vid samma tidpunkt skulpterat dopängeln, som är höj och sänkbar. Den är placerad framme i koret. Vid dop sänks ängeln ned och utgör dopfunt.

Vidare märks bland inventarierna predikstolen vars baldakin härstammar från den gamla kyrkan. Predikstolskorgen är också ett verk av Jöns Lindberg. Orgeln är ombyggd 1957 och omfattar 13 stämmor. Dessutom skall nämnas en medeltida järnbeslagen ekdörr, som också kommer från den gamla kyrkan. Dörren finns inmurad i sakristians vägg. Bland inventarierna skall också nämnas nattvardskärl och ljusstakar från 1700- talet.

I den höga spånbeklädda klockstapeln, från tiden 1699-1702, hänger två klockor av år 1816 och 1792, vägande 375 resp. 185 kg. klockstapeln renoverades grundligt 1991.

Information och tillgänglighet

I Daretorps kyrka ryms det 120 personer.

Handikappramper finns och läggs ut vid behov vid gudstjänster och förrättningar. 

Handikappanpassad toalett finns i intilliggande byggnad, öppen dagligen. 

Hörslinga finns.

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.