Fröjereds kyrka från sidan, med torn och långhus, framför syns kyrkogården med gravstenar och grönt gräs på marken, träden är lummigt gröna och himlen är blå med några moln.

Fröjereds kyrka

Fröjereds kyrka står mitt i fröjeredsbygden med sitt lanterninprydda torn pekande mot himlen. Med sin blotta närvaro påminner hon om Guds närvaro mitt ibland oss, mitt i vardagen.

Fram till 1858 samlades Fröjeredsborna till gudstjänst i den mindre medeltidskyrka som låg i Prästgårdsparken vid Tidan, väster om Prästgården. Församlingsborna byggde den nya kyrkan när befolkningsökningen gjorde att den gamla blev för liten. När den nya kyrkan togs i bruk revs den gamla men ett kors har rests på platsen där den gamla kyrkan låg för att det även i fortsättningen ska vara en naturlig plats för gudstjänst.

Från den gamla kyrkan finns altaruppsatsen från 1707 bevarad och den är placerad på den västra långväggen. Dessutom är en del av läktaren med målningar på evangelisterna bevarad samt predikstolen med träsniderier av bland andra Kristus. Därför finns två predikstolar, en från gamla kyrkan och en nyare, att välja mellan i kyrkorummet. Framme vid koret sitter även en medeltida primklocka och en sådan används katolska mässor för att markera stunden då nattvardsbrödet och -vinet blir Jesu Kristi kropp och blod.

Den nya kyrkan består av ett långhus, som i sig självt symboliserar den räddande arken. Altaret pryds med en målning från år 1907 av den internationellt kände konstnären Birger Sandzén. Målningen återger Kristi himmelsfärd.

Huvudorgeln med åtta stämmor, som tillsammans med piano och andra instrument leder församlingen i lovsång, är byggd år 1861 av orgelbyggare Niklas Söderling och anses av kännare vara ett gott prov på orgelbyggarens skicklighet.

I tornet hänger två klockor som länge än ska ljuda över bygden och kalla till gudstjänst. Den större av de två klockorna heter Storklockan och bär inskriptionen: ”Den store Guds namn till ära och Fröiereds kiörka till prydnad hafver församlingen denna klåcka förbättrat och omgjutit låtit anno 1682”.

Fröjereds kyrka är rik på historia och föremål som berättar om tider som flytt, men framförallt är kyrkan en plats för idag. Kyrkan är en plats för människor att träffas, en plats för att fira gudstjänst, en plats för barns lek, en plats för att finna vila och en plats för gudsmöten. Här har människor samlats till gudstjänst under lång tid och kommer fortsätta att fira gudstjänst så länge kyrkan står.

Sedan 2008 firar Fröjereds församling och missionsföreningarna i Fröjered och Klämmesbo sina gudstjänster gemensamt och samlas till gudstjänst varannan söndag i Fröjereds kyrka och varannan söndag i något av missionhusen.

”Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.” (Psaltaren 23:6)

  •  
  •  

Information och tillgänglighet

I Fröjereds kyrka ryms det 150 personer.

Handikappanpassad toalett finns i församlingshemmet och är öppen i samband med gudstjänster och förrättningar. 

Handikappramp finns.

Hörslinga finns.

Fröjereds kyrka i vinterskrud.
Fröjereds kyrka i vinterskrud. Foto: Tone Westerlund

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.