Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Tidaholm Besöksadress: Svenska kyrkan Tidaholm Kyrkans hus, Expedition mån-fred 8-12 (v.26-32), 52231 Tidaholm Postadress: Svenska kyrkan Tidaholm, Box 93, 52222 TIDAHOLM Telefon: +46(502)19770 E-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fröjereds kyrka

Fröjereds kyrka står mitt i fröjeredsbygden med sitt lanterninprydda torn pekande mot himlen. Med sin blotta närvaro påminner hon om Guds närvaro mitt ibland oss, mitt i vardagen. Fram till 1858 samlades Fröjeredsborna till gudstjänst i den mindre medeltidskyrka som låg i Prästgårdsparken vid Tidan, väster om Prästgården. Församlingsborna byggde den nya kyrkan när befolkningsökningen gjorde att den gamla blev för liten. När den nya kyrkan togs i bruk revs den gamla men ett kors har rests på platsen där den gamla kyrkan låg för att det även i fortsättningen ska vara en naturlig plats för gudstjänst.

Från den gamla kyrkan finns altaruppsatsen från 1707 bevarad och den är placerad på den västra långväggen. Dessutom är en del av läktaren med målningar på evangelisterna bevarad samt predikstolen med träsniderier av bland andra Kristus. Därför finns två predikstolar, en från gamla kyrkan och en nyare, att välja mellan i kyrkorummet. Framme vid koret sitter även en medeltida primklocka och en sådan används katolska mässor för att markera stunden då nattvardsbrödet och -vinet blir Jesu Kristi kropp och blod.

Den nya kyrkan består av ett långhus, som i sig självt symboliserar den räddande arken. Altaret pryds med en målning från år 1907 av den internationellt kände konstnären Birger Sandzén. Målningen återger Kristi himmelsfärd.

Huvudorgeln med åtta stämmor, som tillsammans med piano och andra instrument leder församlingen i lovsång, är byggd år 1861 av orgelbyggare Niklas Söderling och anses av kännare vara ett gott prov på orgelbyggarens skicklighet.

I tornet hänger två klockor som länge än ska ljuda över bygden och kalla till gudstjänst. Den större av de två klockorna heter Storklockan och bär inskriptionen: ”Den store Guds namn till ära och Fröiereds kiörka till prydnad hafver församlingen denna klåcka förbättrat och omgjutit låtit anno 1682”.

Fröjereds kyrka är rik på historia och föremål som berättar om tider som flytt, men framförallt är kyrkan en plats för idag. Kyrkan är en plats för människor att träffas, en plats för att fira gudstjänst, en plats för barns lek, en plats för att finna vila och en plats för gudsmöten. Här har människor samlats till gudstjänst under lång tid och kommer fortsätta att fira gudstjänst så länge kyrkan står.

Sedan 2008 firar Fröjereds församling och missionsföreningarna i Fröjered och Klämmesbo sina gudstjänster gemensamt och samlas till gudstjänst varannan söndag i Fröjereds kyrka och varannan söndag i något av missionhusen.

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.
(Psaltaren 23:6)

Kyrkornas öppettider

Alla dagar från 1 maj- 15 september kl. 8-18 (Acklinga, Varv, Dimbo-Ottravad, Kungslena och Hömb har öppet till 31 augusti)

Undantaget Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerum, Kymbo och Vättaks kyrka, då du inför besök får kontakta expeditionen 0502/197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.