Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Tidaholm Besöksadress: Svenska kyrkan Tidaholm Kyrkans hus, Expedition mån-fred 8-12 (v.26-32), 52231 Tidaholm Postadress: Svenska kyrkan Tidaholm, Box 93, 52222 TIDAHOLM Telefon: +46(502)19770 E-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Valstads kyrka

Ursprungligen har Valstads kyrka bestått av ett torn med långhus, som avslutats med ett absidformat korparti. Av denna medeltida byggnad är endast tornet bevarat.
Kyrkans medeltida portaler i väster och söder är unika i sitt slag. Ovanför varje portal finns en tympanon, som båda är försedda med bilder i relief föreställande bibliska motiv.
Vid olika perioder under 16- och 1800-talen byggdes kyrkan om till sitt nuvarande utseende. Endast tornet, från 1100-tals kyrkan, är alltså bevarat.
I kyrkans inre märks predikstolen från år 1704, som är ett arbete av bildhuggaren Johan Ullberg från Velinga. Predikstolens reliefer visar bilder ur Jesu liv. Dopfunten är av trä och har tillkommit 1890. Dess dopfat är från sekelskiftet 1400-1500.
Bland inventarierna ska vidare nämnas nattvardskalken från mitten av 1400-talet. Den är försedd med många bilder i gravyr. Vinkannan, som tidigare skänkt till kyrkan renoverades och omgjordes år 1748.
En donation från syskonen Hanna, Hjalmar, Georg och Göran Andersson i Valstad medförde att en ny orgel kunde inköpas till kyrkan år 1968. Den har 13 stämmor och är byggd av orgelbyggare Orvar Smedman, Lidköping. Den är placerad i kyrkans norra korsarm.
En ny donation från Göran Andersson år 1972 medförde att kyrkan fick ett nytt korfönster. Det är ett arbete av Bo Beskow och föreställer ”Livets träd”. Fönstret är en rekonstruktion av medeltidskyrkans absidfönster.
Altaret pryds med bland annat ett krucifix, som är ett träsnideriarbete från 1700-talet.
I tornet hänger kyrkans båda medeltida klockor. Storklockan är en av landets äldsta i bruk varande kyrkklockor. Den väger 335 kg. Klockan har tillkommit på 1200-talet och har ovanför slagringen en latinsk inskription, som i översättning lyder:
”HULDA, RENA, FROMMA, SALIGA MARIA! VARE DU MIG HÄLSAD!”
Lillklockan har tillkommit på 1400-talet, har ingen inskription eller annan utsmyckning mer än ett tomt skriftband runt halsen. Lillklockan väger 280 kg.
 
Bild: Skara stift

Kyrkornas öppettider

Alla dagar från 1 maj- 15 september kl. 8-18 (Acklinga, Varv, Dimbo-Ottravad, Kungslena och Hömb har öppet till 31 augusti)

Undantaget Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerum, Kymbo och Vättaks kyrka, då du inför besök får kontakta expeditionen 0502/197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.