Valstads kyrka sett bakifrån, runt omkring är det gröna träd och grönt gräs på marken samt en mur som omger kyrkan.
Foto: Tone Westerlund

Valstads kyrka

Ursprungligen har Valstads kyrka bestått av ett torn med långhus, som avslutats med ett absidformat korparti. Av denna medeltida byggnad är endast tornet bevarat.

Kyrkans medeltida portaler i väster och söder är unika i sitt slag. Ovanför varje portal finns en tympanon, som båda är försedda med bilder i relief föreställande bibliska motiv.

Vid olika perioder under 1600- och 1800-talen byggdes kyrkan om till sitt nuvarande utseende. Endast tornet, från 1100-talskyrkan, är alltså bevarat.

I kyrkans inre märks predikstolen från år 1704, som är ett arbete av bildhuggaren Johan Ullberg från Velinga. Predikstolens reliefer visar bilder ur Jesu liv. Dopfunten är av trä och har tillkommit 1890. Dess dopfat är från sekelskiftet 1400-1500.

Bland inventarierna ska vidare nämnas nattvardskalken från mitten av 1400-talet. Den är försedd med många bilder i gravyr. Vinkannan, som tidigare skänkt till kyrkan renoverades och omgjordes år 1748.

En donation från syskonen Hanna, Hjalmar, Georg och Göran Andersson i Valstad medförde att en ny orgel kunde inköpas till kyrkan år 1968. Den har 13 stämmor och är byggd av orgelbyggare Orvar Smedman, Lidköping. Den är placerad i kyrkans norra korsarm.

En ny donation från Göran Andersson år 1972 medförde att kyrkan fick ett nytt korfönster. Det är ett arbete av Bo Beskow och föreställer ”Livets träd”. Fönstret är en rekonstruktion av medeltidskyrkans absidfönster.

Altaret pryds med bland annat ett krucifix, som är ett träsnideriarbete från 1700-talet.

I tornet hänger kyrkans båda medeltida klockor. Storklockan är en av landets äldsta i bruk varande kyrkklockor. Den väger 335 kg. Klockan har tillkommit på 1200-talet och har ovanför slagringen en latinsk inskription, som i översättning lyder: ”Hulda, rena, fromma, saliga Maria! Vare du mig hälsad!”

Lillklockan har tillkommit på 1400-talet, har ingen inskription eller annan utsmyckning mer än ett tomt skriftband runt halsen. Lillklockan väger 280 kg.

I Valstads kyrka ryms det 220 personer. 

Tillgänglighet i Valstads kyrka

Handikappramper finns och läggs ur vid behov vid gudstjänster och förrättningar. Toalett finns i intilliggande byggnad, öppen dagligen.  Hörslinga finns.

Den unika gravstenen som hittats i Valstads kyrka, med både runskrift och latinska bokstäver inristat.

Talande stenar

Sensationellt fynd slog ner som en bomb och väckte uppmärksamhet i hela Sverige och - i Oslo!

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.