Varvs kyrka

Varvs kyrka byggdes 1861. Den består av ett absidavslutat långhus och torn i väster. Kyrkan är föregången av en medeltida kyrka, troligen från 1300-talets början, som låg ca 300 m sydväst om den nuvarande. På platsen för den gamla kyrkan finns flertalet gravstenar bevarade.

Den gamla kyrkan hade till en början torn, som dock revs i början av 1600-talet. Då uppfördes istället en fristående klockstapel. I slutet av 1850-talet var kyrkan i så dåligt skick att man beslutade om en rivning och planerade istället för uppförande av en ny kyrka.

År 1861 var den nya kyrkan uppförd efter ritningar av arkitekten P U Stenhammar. Som byggmaterial användes bland annat sten från den gamla kyrkan. Enligt ritningarna skulle kyrktornet överst ha en tornspira med hög resning. Detta genomfördes ej, istället kröntes tornet med den låga korskrönta tornhuven.

Kyrkan har renoverats under åren 1901 och 1975. vid den sista renoveringen flyttades altaret ut från absiden, som resulterade i ett ljust och enhetligt kyrkorum. En vacker triumfbåge skiljer absiden från kyrkorummet. År 1914 inköptes en kopia av Thorvaldsens Kristusbild, som fram till år 1947 utgjorde altarprydnad, då den flyttades till sin nuvarande plats vid dopfunten. Ovanför altaret hänger ett vackert krucifix i utskuret päronträ.

Från den gamla kyrkan har dopfunten bevarats, som delvis är utförd av täljsten. Vidare är en nummertavla också bevarad. På den norra långhusväggen finns en gravhäll monterad, som minne över prästen Jacob Gadd, död i Varv år 1698, och hans familj. I hällens centrum finns en korsfästelsescen i relief, vilket förklarar att stenen fram till år 1913 använts som antemensale, eller ornerat altarbordsförstycke. Ytterligare tre gravhäller är bevarade. I vapenhuset förvaras den gamla kyrkans dörr.

Orgelfasaden är ursprungligen byggd 1752 av Jonas Wistenius, Linköping, för Röks kyrka. Orgeln flyttades till Varv och byggdes om på 1870-talet av P A Kullbom, Broddetorp. 1922 byggdes orgeln om, än en gång, av Nordfors och Co, Lidköping. Den har sju stämmor.
Kyrkans textilier, såsom kormatta, antependium och skrudar med mera kommer från Agda Österbergs ateljé, Tre Bäckar, Varnhem.

I tornet hänger två klockor. Storklockan från omkring år 1500 väger 415 kg och Lillklockan är gjuten 1832 och väger 210 kg.

  • I Varvs kyrka syms det 120 personer.
  • Handikappramper finns och läggs ut vid behov vid gudstjänster och förrättningar.
  • Toalett finns i intilliggande byggnad, öppen dagligen.
  • Hörslinga finns.

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.