Hökensås församling

Unna dig lite tro! Så skulle Hökensås församling vilja presentera sig. Här vill vi att människor ska unna sig något att bära genom livet. Vi vill nå ut med budskapet om att tron på Jesus Kristus är värt att satsa på.

Inga konstiga saker, inga märkliga ceremonier, utan en tro som kan bära i vardagen. Att prioritera tron medan tiden springer på – att unna sig något, att unna sig lite tro.

Den kristna tron betonar gemenskapen och församlingsborna i Hökensås församling har arbetat fram gemensamma värdeord att jobba vidare med. Dessa ord är igenkännande, behållning och beröring. 

När människor firar gudstjänst så ska detta finnas med. Vi ska känna igen oss, vi ska få något med oss och vi ska våga bli berörda. Våga kom med du också.

Hökensås församling har tre kyrkor, Daretorp, Velinga och Härja och Blåhults kapell som alla används till gudstjänster och dop, vigslar, konfirmationer och begravningar.