Daretorps kyrka och klocktorn, runt omkring är kyrkogården.
Foto: Tone Westerlund

Hökensås församling

Unna dig lite tro! Så skulle Hökensås församling vilja presentera sig. Här vill man att människor ska unna sig något att bära genom livet och nå ut med budskapet om att tron på Jesus Kristus är värt att satsa på.

Inga konstiga saker, inga märkliga ceremonier, utan en tro som kan bära i vardagen. Att prioritera tron medan tiden springer på – att unna sig något, att unna sig lite tro.

Den kristna tron betonar gemenskapen och församlingsborna i Hökensås församling har arbetat fram gemensamma värdeord att jobba vidare med. Dessa ord är igenkännande, behållning och beröring. 

När människor firar gudstjänst så ska detta finnas med. Vi ska känna igen oss, få något att ta med oss och våga bli berörda. Våga, kom med du också.

Hökensås församling har tre kyrkor, Daretorp, Velinga och Härja och Blåhults kapell som alla används till gudstjänster samt dop, vigslar, konfirmationer och begravningar.

 

Daretorps kyrka

Daretorps kyrka ombyggdes och fick sitt nuvarande utseende år 1761. Den är byggd av sten och har vitrappade fasader. Kyrkan har inget torn. Klockorna hänger i en intilliggande klockstapel. Kyrkan är föregången av en medeltida kyrka på platsen, som på grund av sin ringa storlek, revs 1760.

Härja kyrka

Ursprungligen har Härja kyrka varit en av traktens äldsta kyrkobyggnader. Den byggdes under 1100-talets första hälft. Idag finns endast tornet kvar från denna tid. Långhuset har om och tillbyggts under 1700-talets senare del.

Velinga kyrka

Velinga kyrka är en romansk kyrkobyggnad, utan torn, byggd av mörk sandsten med ljusa fogar och vars äldsta delar härstammar från slutet av 1100- talet. I mitten på 1700-talet byggdes korpartiet om. Det fick då sin tresidiga avslutning. 1881 tillkom sakristian i korpartiets förlängning åt öster. Huvudingången är placerad på kyrkans västra gavel där vapenhuset av trä byggdes år 1810.

Blåhults kapell

År 1934 bildades Blåhults kyrksalsförening i syfte att samla ihop pengarna till uppförande av en kapellbyggnad på orten.