Baltaksmässan

Välkommen du som tvivlar, du som söker, längtar, hoppas...

I en så hektisk tillvaro som vårt samhälle idag är behövs tillfällen för rekreation och vila, platser där vi kan fylla på vårt behov av kraft och energi. Baltaksmässan i Baltaks kyrka vill vara en sådan plats. Baltaksmässan är till formen avskalad och enkel, kanske är det därför den tilltalar så många. Den är en gudstjänstform som har sin inspiration från  Allhelgonakyrkans ”Allahelgonamässa” i Stockholm, som snabbt blev mycket omtyckt. Psalmerna är enkla att sjunga med i och hela gudstjänsten är mycket anspråkslös. Den präglas av ett personligt och naturligt tilltal.

Mässan har sitt ursprung i en liten bönegrupp som regelbundet samlades i mitten av 90-talet. Initiativtagare var prästen Olle Carlsson, känd bland annat som författare, radiopratare och från TV-programmet ”Sommarpratarna”. Olle är idag kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm.

Då, på 90-talet, brottades Olle mycket med sitt alkoholmissbruk. Efter ännu en behandlingsomgång började bönegruppen samlas på morgnarna, 2-3 dagar i veckan. Det som blev viktigt i bönegruppen var ”delningsrundan”, där alla fick utrymme att sätta ord på det som var svårt, men också berätta om det som kändes vackert och hoppfullt i livet. Bönen blev viktig och central. Ur dessa samtal och bönetillfällen började det frö gro som sedan skulle bli Allhelgonamässan.

Det som förenade deltagarna var en längtan och ett behov av varaktig livsförändring. Genom att alla delade med sig av sin sårbarhet och utsatthet, sin rädsla och sina tvivel, uppstod i gruppen en djup vänskap och andlig gemenskap.

Baltaksmässan hämtar mycket inspiration från Allhelgonamässan men är samtidigt förankrad i vår egen verklighet och vardag.

Några söndagar per år i Baltaks kyrka. Tid: 17.00.

Se aktuellt datum i kalendern på startsidan eller i appen Kyrkguiden som du hittar där du vanligtvis hittar appar. Appen Kyrkguiden är gratis och innehåller både kalendarium och intressanta fakta om kyrkorna.