Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Tidaholm Besöksadress: Svenska kyrkan Tidaholm Kyrkans hus, Expedition mån-fred 8-12 (v.26-32), 52231 Tidaholm Postadress: Svenska kyrkan Tidaholm, Box 93, 52222 TIDAHOLM Telefon:+46(502)19770 E-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Acklinga kyrka

Acklinga kyrka byggdes under åren 1777-79. Tornet tillkom först år 1792. Kyrkan har vitrappade fasader och består av ett långhus och västtorn. Den är föregången av en medeltida kyrkobyggnad på platsen. I mitten av 1700-talet fann man att kyrkan var alldeles för liten och för mörk. I ett sockenstämmeprotokoll skrev man: ”… den gamla kyrkan skall i god tid om wåhren 1777 nedrifvas”. Baron Ulrik von Essen, Kaflås, bidrog med ekonomisk hjälp till kyrkbygget. Församlingen fick dessutom hjälp av folk från grannförsamlingarna med byggandet av den nya kyrkan.
Altartavlan föreställer Kristi himmelsfärd och är målad av förre kantorn i församlingen A Wetterlind.
I samband med kyrkans renovering år 1906 anskaffade man en kopia av Thorvaldsens berömda Kristusbild. Den är placerad i koret vid den södra långhusväggen.
Kristusbilden och apostlabilderna i skulptur ovanför predikstolen kommer från den gamla kyrkan. I vapenhuset finns ett vigvattenkärl, som troligen också kommer från den förra kyrkan.
I samband med gravöppning ute på kyrkogården har man påträffat fragment, troligen av en medeltida dopfunt, som nu förvaras i det södra vapenhuset. Den är dock så skadad att en renovering och rekonstruktion är omöjlig att genomföra.
På långhusets nordvägg finns ett epitafium över kyrkoherden Bazius i Acklinga, som avled år 1677. Bland inventarierna märks också en dopljusstake, som är placerad vid dopfunten. Den har tillverkats och skänkts till kyrkan av Anders Johansson, Mobacken i Acklinga.
Orgeln har fem stämmor och är byggd år 1906 av Levin Johansson, Liared.
I tornet hänger två klockor. Storklockan är gjuten 1781 och väger 290 kg. Lillklockan är från 1916 och dess vikt 180 kg.
 

Kyrkornas öppettider

Alla dagar från 1 maj- 15 september kl. 8-18 (Acklinga, Varv, Dimbo-Ottravad, Kungslena och Hömb har öppet till 31 augusti)

Undantaget Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerum och Vättaks kyrka, då du inför besök får kontakta expeditionen 0502/197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.