Foto: Annika Lysander

Acklinga kyrka

Acklinga kyrka byggdes under åren 1777-79. Tornet tillkom först år 1792. Kyrkan har vitrappade fasader och består av ett långhus och västtorn. Den är föregången av en medeltida kyrkobyggnad på platsen.

I mitten av 1700-talet fann man att kyrkan var alldeles för liten och för mörk. I ett sockenstämmeprotokoll skrev man: ”… den gamla kyrkan skall i god tid om wåhren 1777 nedrifvas”. Baron Ulrik von Essen, Kaflås, bidrog med ekonomisk hjälp till kyrkbygget. Församlingen fick dessutom hjälp av folk från grannförsamlingarna med byggandet av den nya kyrkan.

Altartavlan föreställer Kristi himmelsfärd och är målad av förre kantorn i församlingen A. Wetterlind.

I samband med kyrkans renovering år 1906 anskaffade man en kopia av Thorvaldsens berömda Kristusbild. Den är placerad i koret vid den södra långhusväggen.

Kristusbilden och apostlabilderna i skulptur ovanför predikstolen kommer från den gamla kyrkan. I vapenhuset finns ett vigvattenkärl, som troligen också kommer från den förra kyrkan.

I samband med gravöppning ute på kyrkogården har man påträffat fragment, troligen av en medeltida dopfunt, som nu förvaras i det södra vapenhuset. Den är dock så skadad att en renovering och rekonstruktion är omöjlig att genomföra.
På långhusets nordvägg finns ett epitafium över kyrkoherden Bazius i Acklinga, som avled år 1677. Bland inventarierna märks också en dopljusstake, som är placerad vid dopfunten. Den har tillverkats och skänkts till kyrkan av Anders Johansson, Mobacken i Acklinga.

Orgeln har fem stämmor och är byggd år 1906 av Levin Johansson, Liared.

I tornet hänger två klockor. Storklockan är gjuten 1781 och väger 290 kg. Lillklockan är från 1916 och dess vikt 180 kg.

I Acklinga kyrka ryms det 130 personer.

Se bilder på Acklinga kyrka:

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.

Se karta över Acklinga kyrka: