En bebis i dopklänning vilar i någons famn.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Det är också en fin tradition som går långt tillbaka i historien.

Dopet är en Guds gåva. Genom dopet blir vi upptagna i Guds gemenskap och inlemmade i Kristi kyrka. Vi får del av det som Jesus Kristus har gjort för oss. Hans död och uppståndelse skänker oss nytt liv som varar i evighet. I dopet har vi också ett särskilt löfte om den Helige Andes hjälp att växa och leva som människor och kristna. Dopet i vår kyrkas ordning innebär också att man blir tillhörig Svenska Kyrkan.

Några dagar före dopet träffas präst och dopkandidat/ dopföräldrarna för att samtala kring dopets innebörd, och går igenom dopgudstjänsten tillsammans. Om dopkandidaten ska ha en fadder kan det meddelas till prästen.

Boka dop

Dop hålls i våra kyrkor och kapell. Välkommen att ta kontakt med församlingen för att boka dop.
Tfn: 0954-100 01 (tisd, onsd, torsd 10-14, lunch 11-12) 
E-post tarna.forsamling@svenskakyrkan.se

Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

Kyrkor och kapell

Välkommen att besöka våra kyrkor och kapell i Tärna församling! De är belägna i Tärnaby och Voijtjajaure. Vila kapell och Hemavankyrkan som också ligger i församlingen drivs av olika stiftelser.