Mer fakta om begravningsgudstjänsten

Har du frågor kring begravningsgudstjänsten i kyrkan? Här finns fakta kring förberedelser, musik och annat som är bra att veta.

Begravningssamtalet
En präst kommer att ta kontakt med er för ett samtal. Begravningssamtalet är ett tillfälle för er som anhöriga att träffa prästen för att planera gudstjänsten som sker enligt Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Vi träffas vanligtvis i någon av församlingens kyrkor eller om det finns särskilda behov vid ett hembesök.

Fler kan delta
Flera är välkomna att ta aktiv del och medverka i gudstjänsten, till exempel som sångsolister, textläsare och förebedjare.

Musik
I första hand är det församlingens kyrkomusiker och andra musiker som framför musik och ackompanjerar psalmsången. Vi ser helst inte att förinspelad musik förekommer. Det innebär rent praktiskt att man vid samtalet med prästen kommer överens om vilken musik som ska framföras. Dödsboet behöver ibland bistå med noter till musik som ska framföras. Församlingens kyrkomusiker gör överenskommelser i varje enskilt fall om att öva med sångsolister innan gudstjänsten ska äga rum.

Fotografering
Under begravningssamtalet kan man också diskutera eventuell fotografering och filmning av gudstjänsten tillsammans med den tjänstgörande prästen.

Psalmtips
Präst och musiker ger gärna tips på psalmer ur Svenska psalmboken.

Visning av den avlidne
Om anhöriga vill se den avlidne innan gudstjänsten äger rum ordnas det i samverkan med begravningsbyrån. Om så önskas kan prästen närvara vid visningen.

Minnesstund
Efter gudstjänsten är det vanligt att de som deltagit samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller annan lokal. Täby gård kan bokas för minnesstunder med eller utan förbeställd servering.
Se svenskakyrkan.se/taby/minnesstunden

Blommor
Om begravningen anrordnas utan hjälp av begravningsbyrå måste man själv ansvara för att kistdekorationerna kommer på plats i samarbete med kyrkvaktmästaren.

Bårtäcken
Ett bårtäcke att täcka kistan med kan vara ett fint alternativ vid begravningsgudstjänsten. Bårtäcke bokas utan kostnad via församlingen eller begravningsbyrå.

Gravsättning
Gravsättning kan ske i Täby begravningsplats eller på annan ort i Sverige. På plats i Täby har prästen möjlighet att vara med.
Gravsättning innebär att sätta ned en kista eller urna i en grav.
Se svenskakyrkan.se/taby/gravsattning

Efter begravningen
- själaringning och tacksägelse -
Ni som är anhöriga får en särskild inbjudan till tacksägelse för den avlidne. Tacksägelsen äger rum i församlingens kyrkor en viss söndag som anges i inbjudan. Vi tackar Gud för den avlidnes liv och ringer i kyrkklockorna. För varje avliden tänds ett ljus när namnet läses upp. Själaringningen sker som en del av förbönen.

Samtal om sorg
Täby församling erbjuder sorgestöd i form av samtalsgrupper som leds av någon av församlingens medarbetare.

Allhelgona
Inför allhelgonahelgen varje år inbjuds de närmast anhöriga som församlingen har haft kontakt med under året till särskilda gudstjänster.

Varmt välkommen till begravningsgudstjänst i Täby församling
Michael Öjermo, kyrkoherde