Foto: Christina Dagberger

Information inför borgerlig begravning, annan kristen eller religiös begravning

Information kring bokningar, sammankomster, teknisk utrustning och annat i samband med dessa begravningar.

En borgerlig begravning är en begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst eller ordning från ett annat trossamfund.

I begravningslagen finns inga bestämmelser om hur begravningsceremonin ska utformas.

Anhöriga väljer själv hur man vill att avskedet av den avlidne ska utformas. Det krävs inte något särskilt tillstånd för att vara borgerlig begravningsförrättare (en person som leder begravningsceremonin). En anhörig, vän eller inhyrd officiant kan hålla i begravningen. Man kan också välja att vara helt utan.

När den avlidne varit medlem i något trossamfund bör den som ordnar med begravningen ta kontakt med företrädare för det samfundet för att planera avskedsceremonin. Som kyrkoherde i Täby församling kan jag upplåta någon av våra fem kyrkor för begravningsgudstjänster enligt den ordning som gäller i andra kristna trossamfund. Beslut om upplåtelse beror på vilket trossamfund det gäller. Trossamfund som tillhör Sveriges kristna råd (SKR) upplåter vi alltid kyrkorna till. En sådan upplåtelse är förknippad med en kostnad.

Täby församling är huvudman för begravningar som genomförs inom sitt ansvarsområde och tillhandahåller två ceremonilokaler utan religiösa symboler för borgerlig, annan kristen eller religiös begravning. Stillhetens ceremonilokal rymmer cirka 120 sittande gäster och Hymnen cirka 15 sittande gäster.

En vaktmästare visar gärna lokalerna och vilken utrustning som finns att tillgå innan begravningen.

Vill man ha uppspelad musik, bildspel eller extra mikrofoner under ceremonin sköts det av en person som är utsedd av anhöriga som till exempel en vän eller en representant från begravningsbyrån. I Stillhetens ceremonilokal finns en mikrofon. Övrig teknisk utrustning behöver medtagas. Man kan också välja att bjuda in eller anlita musiker, sångsolister eller textläsare.

Visning av den avlidne
Om anhöriga vill se den avlidne innan begravningen äger rum ordnas det i samverkan med begravningsbyrån.

Minnesstund
Efter begravningen är det vanligt att de som deltagit samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller annan lokal. Täby gård kan mot en kostnad bokas för minnesstunder med förbeställd servering.
Se svenskakyrkan.se/taby/minnesstunden

Blommor
Om begravningen anordnas utan hjälp av begravningsbyrå måste man själv ansvara för att kistdekorationerna kommer på plats.

Bårtäcken
Ett bårtäcke att täcka kistan med kan vara ett fint alternativ vid begravningen. Bårtäcke bokas utan kostnad via församlingen.

Gravsättning
Gravsättning kan ske i Täby begravningsplats eller på annan plats.
Se svenskakyrkan.se/taby/gravsattning

Samtal om sorg
Täby församling erbjuder sorgestöd i form av samtalsgrupper som leds av någon av församlingens medarbetare.