Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Undervisning

För dig som är vuxen och vill veta mer om kristen tro finns det möjlighet till undervisning och samtal. Du är välkommen, oavsett var du befinner dig i din tro och dina tankar. Det viktigaste är att du vill veta mer och kanske är öppen att utmana dina tankar!

Gudstjänstgrupp/bibelstudiegrupp/förbönsgrupp i Berg

Vi läser söndagens texter, går över till bibeln och läser hela texten och reflekterar över texten. Vi träffas varannan vecka, då vi har gudstjänst i kyrkan. Vi brukar försöka hålla på i 2 timmar, men det blir oftast längre. Målet med gruppen är att dels vara delaktig i kyrkans texter, lära sig att formulera sig i förbön och medverka under gudstjänst.