Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn- och ungdomskörer

Många barn har fått sina första erfarenheter av att sjunga i grupp genom kyrkan. Här (eller i kyrkan) får barnen möjlighet att upptäcka glädjen och gemenskapen i en kör.

Hackås barnkör

Terminsstart 2 februari 2023.
Torsdagar 15:00 i Hackås sockenstuga.
Ålder 7-9 år. Kontakt: Anders Nilsson, 0687-555 74, anders.b.nilsson@svenskakyrkan.se

Ovikens barnkör

Start 2 februari 2023.
Torsdagar 16:30 i Ovikens församlingshem.
Oviken barnkör startar. För barn i åldern 7-10 år. Ledare: Anders Nilsson och Erika Lundin. För mer info ring: 0687-555 74.

Ovikens ungdomskör

Terminsstart 2 februari 2023.
Torsdagar 17:30 i Ovikens församlingshem.
Ålder 10-14 år. Kontakt: Anders Nilsson, 0687-555 74, anders.b.nilsson@svenskakyrkan.se

Berg: Ton-Barna/Barnkörer + Minior/maxiorverksamhet (Vilande)

Barnkörverksamheten vänder sig till sångglada och nyfikna barn i årskurs 1–3, 2 grupper. Barnkörerna medverkar under verksamhetsåret i gudstjänster för stora och små, gör på-väg-hem-konserter och annat. Sjunger sånger knutna till kyrkoåret och kyrkans berättelser, men också annat smått och gott. Emellanåt görs större gemensamma projekt tillsammans med mini/maxior. Kontakt: Monica Lundberg, 0687-555 63, monica.a.lundberg@svenskakyrkan.se

Svenstavik: Barnkör + Miniorer (Vilande)

Barnverksamhet för de i årskurs 1–3. Vi träffas varje tisdag eftermiddag för att lära oss mer om den kristna tron, samtala om livet, pyssla, fika och sjunga. Barnkören tränar. Kontakt: Monica Lundberg, 0687-555 63, monica.a.lundberg@svenskakyrkan.se

Måndagsgruppen Barnkör/Juniorer

Terminsstart: 23 januari 2023.
Måndagar 14:30-16:00 på Föreninga Klövsjö.
För åk 3-6. Uppehåll v. 8, 10, 14 och 15.
Våravslutning i Klövsjö kyrka söndag 23/4 kl. 11:00.
Kontakt: Emma Waara 0682-41 33 92, emma.waara@svenskakyrkan.se
och Katarina Larsdotter.

Rätans barnkör + Miniorer

Terminsstart 24 januari 2023.
Tisdagar ca 14:15-15:45 i Rätans församlingshem.
Rätans barnkör/miniorer är för åk F-6 som vill vara med i en härlig barnkör med mycket sång, pyssel, lek och gott fika. De flesta åker skolbuss från Rätans skola till Rätans församlingshem. Kören medverkar ca 4 gånger/år i församlingens gudstjänstliv. Uppehåll v.8, 10, 14 och 15. Våravslutning i Klövsjö Kyrkan 23/4 kl. 11:00.
Kontakt: Julian Bishakwe, 0687-555 64, julian.bishakwe@svenskakyrkan.se
Emma Waara 0682-41 33 92, emma.waara@svenskakyrkan.se
och Katarina Larsdotter.

Klövsjö barnkör + Miniorer

Terminsstart 25 januari 2023. 
Onsdagar 14:30-16:00 på föreninga (Klövsjö församlingshem).

Klövsjö barnkör är för dig i F-åk 2 som vill vara med i en härlig barnkör med mycket sång, lek, pyssel och gott fika. Barnkören medverkar ca 4 gånger/år i församlingens gudstjänstliv. Uppehåll v.8, 10, 14 och 15. Våravslutning i Klövsjö kyrka 23/4 kl. 11:00.
Kontakt: Julian Bishakwe, 0687-555 64, julian.bishakwe@svenskakyrkan.se
Emma Waara 0682-41 33 92, emma.waara@svenskakyrkan.se
och Katarina Larsdotter.