Foto: Anders Gustafsson

Kyrkor, lokaler, begravningsplatser

Lokaler

 • Ovikens församlingshem
 • Myssjö sockenstuga
 • Hackås sockenstuga
 • Bergs sockenstuga
 • Rätans församlingshem
 • Klövsjö föreninga (Klövsjö församlingshem)
 • Gillhovs bygdegård

Begravningsplatser

 • Ovikens östra (nya)
 • Ovikens västra (gamla)
 • Myssjö
 • Hackås
 • Gillhov
 • Berg
 • Berg gamla
 • Åsarne nya
 • Åsarne gamla
 • Rätan
 • Rätan gamla
 • Klövsjö gamla
 • Klövsjö skogskyrkogård

Berg, Hackås, Oviken-Myssjö, Rätan-Klövsjö och Åsarne