Foto: Anders Gustafsson

Kyrkor och lokaler

Lokaler

  • Ovikens församlingshem
  • Myssjö sockenstuga
  • Hackås sockenstuga
  • Bergs sockenstuga
  • Rätans församlingshem
  • Klövsjö föreninga (Klövsjö församlingshem)
  • Gillhovs bygdegård

Berg, Hackås, Oviken-Myssjö, Rätan-Klövsjö och Åsarne