Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Våra begravningsplatser

Begravningsplatsen är ett värdigt och vackert vilorum för de bortgångna, såväl som områden för stillhet och eftertanke.

Begravningsplatser

 • Ovikens östra (nya)
 • Ovikens västra (gamla)
 • Myssjö
 • Hackås
 • Gillhov
 • Berg
 • Åsarne nya
 • Åsarne gamla
 • Rätan
 • Klövsjö gamla
 • Klövsjö skogskyrkogård

Berg, Hackås, Oviken-Myssjö, Rätan-Klövsjö och Åsarne