Ljusbärare i minneslunden på Stuguns kyrkogård. En likadan finns i minneslunden på kyrkogården vid Håsjö nya kyrka.

Våra begravningsplatser

Begravningsplatsen är ett värdigt och vackert vilorum för de bortgångna, såväl som områden för stillhet och eftertanke.

Begravningsplatser

  • Håsjö gamla
  • Håsjö nya
  • Hällesjö
  • Stugun gamla
  • Stugun nya
  • Borgvattnets gamla
  • Borgvattnets nya
  • Ljungå kapell

Hällesjö-Håsjö, Stugun, Borgvattnet