Beredningsgrupper

För att förbereda den stora förändringen finns ett antal beredningsgrupper. Grupperna ansvarar för att ta fram förslag och handlingsplaner för olika frågor.

Beredningsgrupp FÖRSAMLINGSRÅD/FÖRSAMLINGAR

Uppdrag: Ta fram motiverade underlag för beslut gällande församlingar och församlingsråd i det nya pastoratet.

Oddbjörn Eriksson från Håsjö är sammankallande i berdningsgruppen för församlingsråd/församlingar. Foto: Anders Gustafsson

Exempel på frågor: Vad ska församlingsrådens roll vara? Vad ska de bestämma om?

Gruppmedlemmar:
Oddbjörn Eriksson, Håsjö, Sammankallande
Gunilla Olsson, Fors-Ragunda
Monica Ljungberg, Håsjö
Inger Andersson, Bräcke-Revsund
Anki Olofsson, Södra Jämtland
Lisa Bois, Brunflo
Anne-Mari Mähler, Brunflo
Örjan Eriksson, Södra Jämtland

Beredningsgrupp PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

Uppdrag: Ta fram motiverade underlag för beslut gällande Personal, arbetsmiljö och organisation i det nya pastoratet.

Exempel på frågor: Hur ska personalorganisationen se ut? Hur ska arbetslagen organiseras?

Gruppmedlemmar:
Anna Hillgren, Brunflo, Sammankallande
Christin Sundvisson, Brunflo
Jesper Watanen, Bräcke-Revsund
Lennart Raswill, Håsjö
Astrid Blomqvist, Fors-Ragunda
Maria Pettersson, Fors-Ragunda
Christina Thernsjö, Södra Jämtland

Beredningsgrupp FASTIGHETER

Uppdrag: Ta fram motiverade underlag för beslut gällande fastigheter och dessas hantering i det nya pastoratet.

Exempel på frågor: Lokalförsörjningsplan - vilka byggnader behövs i framtidens verksamhet? Kartlägga underhåll av befintliga byggnader.

Gruppmedlemmar
Christofer Said, Bräcke-Revsund, Sammankallande
Ulf Petersson, Brunflo
Lennart Raswill, Håsjö
Joakim Roos, Fors-Ragunda
Ulla Stridh, Södra Jämtland
Stefan Nilsson, Interimsstyrelsen

Beredningsgrupp KOMMUNIKATION

Uppdrag: Ta fram motiverade underlag för beslut gällande kommunikation under utredningsarbetet 2021 samt ta fram förslag till kommunikationsplan och organisation för det nya pastoratet.

Exempel på frågor: Hur kommunicerar vi förändringsprocessen på bästa sätt ut i organisationen? Kommunikation via ny hemsida och nyhetsbrev.

Gruppmedlemmar:
Anders Gustafsson, Brunflo, Sammankallande
Olof Roos, Brunflo
Monica A Lundberg, Södra Jämtland
Ellenor Ågevall, Håsjö
Åsa Nilsson, Fors-Ragunda
Johannes Tiren, Bräcke-Revsund
Elizabeth Gunnmo, Interimstyrelsen

Beredningsgrupp EKONOMI

Uppdrag: Ta fram motiverade underlag för beslut gällande ekonomi och dess hantering i det nya pastoratet.

Exempel på frågor: Ta fram en budget för det nya pastoratet. Förslag på ny kyrkoavgift.

Gruppmedlemmar
Lennart Raswill, Håsjö, Sammankallande
Hans Cederberg, Bräcke Sekreterare
Kjell Svantesson, Brunflo
Åsa Nilsson, Fors-Ragunda
Monica Flaming, Södra Jämtland
Hanna Jönsson, Bräcke-Revsund
Lars Flensburg, Adjungerad
Christin Sundvisson, Brunflo

Beredningsgrupp BARNRÄTTSPERSPEKTIVET

Uppdrag: Ta fram motiverade underlag för beslut gällande Barnrättsperspektivet i det nya pastoratet.

Exempel på frågor: Lyfta barnens situation och möjligheter att påverka i den nya organisationen. Göra barnkonsekvensanalys på beslut som fattas om nya pastoratet.

Gruppmedlemmar:
Katarina Montonen, Bräcke-Revsund, Sammankallande
Susanne Engström, Fors-Ragunda
Mona Brink, Håsjö
Helen Ångström, Brunflo
Ulrika Nordin, Södra Jämtland
Erica Kristoffersson, Bräcke-Revsund
Lennart Berggren, Bräcke Interimsstyrelsen

Beredningsgrupp KYRKOGÅRDAR & BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Uppdrag: Ta fram motiverade underlag för beslut gällande begravningsverksamhet i det nya pastoratet.

Exempel på frågor: Utreda samordningen av verksamheterna i det nya pastoratet. Harmoniera avgifter för gravskötsel mm.

Gruppmedlemmar:
Ulf Petersson, Brunflo, Sammankallande
Joakim Roos, Fors-Ragunda
Håkan Bergqvist, Bräcke-Revsund
Håkan Stölan, Bräcke-Revsund
Conny Lindahl, Södra Jämtland
Lennart Raswill, Håsjö
Jon Olofsson, Interimstyrelsen

Beredningsgrupp ADMINISTRATION, ARKIV OCH DIARIUM

Uppdrag: Ta fram motiverade underlag för beslut gällande administration mm i det nya pastoratet.

Exempel på frågor: Föreslå administrativa system.

Gruppmedlemmar:
Per-Olov Olsson, Brunflo, Sammankallande
Hanna Jönsson, Bräcke-Revsund
Åsa Nilsson, Fors-Ragunda
Lena Lindahl, Södra Jämtland
Ellenor Ågevall, Håsjö